Världsklass med varmt hjärta och skarp hjärna

Infotivs vision är att skapa en värld med fler innovativa människor som skapar en hållbar teknik för framtiden. Här kan du läsa om vad Infotiv står för och vår inriktning, både när det gäller affärsidé, vårt miljöarbete och annat som ligger nära kärnan i vårt företag.