Ledning

Rätt från början, rätt till slut. Våra tekniska projektledare och kvalitetsledare hjälper dig att hålla långsiktigt fokus på förebyggande aktiviteter så du slipper kostsamt reaktivt arbete för att hantera kvalitetsproblem.  
 

Key facts

Lottie file

ISO 9001 OCH 14001-CERTIFIERADE

TEAM AV SENIORA OCH JUNIORA KONSULTER

FINNS I GÖTEBORG, MALMÖ, SÖDERTÄLJE

KONSULTER PÅ PLATS

ERBJUDER UTBILDNINGAR

LÅNG ERFARENHET OCH SPETSKOMPETENS

En ung kvinna står med armarna i kors och ler i en modern kontorsmiljö.

Styrkraft med glädje och passion

Framgång för en teknisk projektledare eller kvalitetsledare kräver fördjupade insikter i både teknik och ledarskap. Ska hela projektteamet nå framgång behövs dessutom något vi kallar "styrkraft". 

Styrkraft uppstår när engagemang, passion och glädje genomsyrar själva uppgiften. Det är förklaringen till att Infotiv alltid letar efter medarbetare som både är målinriktade och delar vår uppfattning om att gott ledarskap handlar om förmågan att kunna inspirera sitt team.

Mer om projektledning
En piltavla som förstoras upp av ett förstoringsglas. Piltavlan är på översta trappsteget i en trappa med fem trätrappsteg.

PROAKTIViteT minimerar  problemen

Rätt från början – rätt till slut! Vi fokuserar på förebyggande aktiviteter, för att du ska slippa kostnader för kvalitetsproblem i efterhand.

Infotiv har kvalitetsledare som i produktutvecklingens tidiga faser arbetar med FMEA och liknande verktyg. Här finns även medarbetare som fokuserar på leverantörssäkring där PPAP är en central process. 

Skulle olyckan vara framme har vi resurser inom Case Mangement som behärskar 8D och vet hur man snabbt hittar rätt åtgärder och långsiktiga lösningar.  

asdf

att utveckla och kommunicera avancerad teknik 

En bra sammanfattning av Infotivs verksamhet är att vi utvecklar och kommunicerar avancerad teknik. Teknik och kommunikation är starkt länkade till varandra och det synsättet genomsyrar vår projekt- och kvalitetsverksorganisation. 

asdf

Varmt Hjärta, Skarp Hjärna

Konsulter som drivs av det varma hjärtat och levererar med hjälp av den skarpa hjärnan – det är vår interna målbild.  Ett ekosystem av smarta individer som stöttar och hjälper varandra. Så vill vi att alla ska uppleva oss på Infotiv och på den inställningen bygger vi vår gemensamma framgång.

Ett personalfoto på Micael Jacobsson

Kontakta Micael!

Micael Jacobsson pratar med än gärna projektledning och kvalitetsledning med dig. Slå en pling eller skicka ett mail så hjälper han dig gärna!

Tel: +46 70 485 09 54
E-post: micael.jacobsson@infotiv.se

Du kan även fylla i formuläret, så kontaktar vi dig så snart som möjligt.