Tjänster

Vi kan teknik. Och det beror på att vi älskar teknik. Vi älskar att prata om teknik, att skapa teknik och att informera om teknik. Vårt erbjudande är enkelt: Vi på Infotiv kan effektivisera och underlätta alla steg i din produkts livscykel, från ax till limpa. Från utveckling till försäljning och eftermarknad.

Därför att vi har de rätta medarbetarna

Varje innovativ tanke kommer ifrån en innovativ människa och vi arbetar mycket aktivt med att vara attraktiva för marknadens främsta talanger på teknikområdet. När du som kund vänder dig till Infotiv, erbjuder vi dig det bästa inom dessa tre kategorier:

 • projektledare som stöttar dig med kvalitetsledning, processutveckling och teknisk projektledning
 • ingenjörer som hjälper dig med produktutveckling, kravhantering, test och verifiering, samt framtagning av diagnos-, reparations- och servicemetoder
 • informationsspecialister som presenterar, förklarar och visualiserar dina produkter.

Därför att vi har de rätta verktygen och erfarenheterna

Genom vår breda kompetens och verksamhet inom utveckling, verifiering, projektledning och teknisk dokumentation kan vi åta oss både små och stora projekt inom elektronikbaserade system (hårdvara, mjukvara, systemkonstruktion etc). Vi har på Infotiv centralt placerade lokaler i Göteborg, Södertälje och Malmö. På vårt huvudkontor i Göteborg har vi även ett eget labb och egna tekniska plattformar vilket möjliggör mycket snabb utveckling av demonstratorer och prototyper. I labbet utför vi även felsökning på system och komponentnivå. Genom vår verksamhet i Kina har vi möjlighet till outsourcing av delar av våra åtaganden i det fall detta önskas. Vi har en vana och erfarenhet från att jobba i projektform mot merparten av våra kunder och är certifierade enligt ISO9001, ISO14001. Genom våra partners kan vi även erbjuda kompletta helhetsåtaganden inom mekanik, design och beräkning. Genom våra partners kan vi även erbjuda prototyptillverkning i större skala. Exempel på projektåtaganden vi kan åta oss:

 • Koncept och förstudie, inkl leverantörsförslag
 • System- och komponentkonstruktion
 • Kvalitets och rationaliseringsprojekt
 • Prototyp- & demonstratorframtagning
 • Mjukvaruprojekt
 • Kodgranskning
 • Databashantering och telematiksystem (backend / frontend)
 • App-utveckling
 • Processutveckling
 • Verktygsutveckling

Din utmaning gör oss mer innovativa!

Nu vet du lite mer om hur vi tänker, vad vi älskar och vad vi står för. Varmt välkommen att sätta oss på prov med något riktigt svårt. Gärna något vi aldrig gjort förut – då vet vi att vi är som mest innovativa!