Tjänster

I 25 år har Infotiv skapat trygga och smarta tekniska lösningar, snabbt, tryggt och med känsla för helheten.   Med såväl spets som bredd har vi idag ett mycket konkurrenskraftigt och attraktivt erbjudande. Med teknikkonsulter i Göteborg, Malmö och Stockholm blir vi den trygga partner du letar efter.

Teknik­information

Produktinformation är en del av produktupplevelsen. Med bra information i rätt ögonblick ökar användarens förståelse och användarfel minimeras. När en produkt används rätt minskar kostnaden för support och reklamationer. Dessutom ökar chansen att kunden handlar igen.
 

Mer om Teknik­information
Lottie file

System

Vi ser till att din systemkonstruktion designas så att lösningen  blir  attraktiv över tid, säker att använda, kvalitetssäkrad och uppfyller sitt syfte. 

I takt med att tekniska produkter och tjänster blir allt mer komplexa skapas också beroenden på övriga system, komponenter och tjänster. Det blir därför kritiskt att genomföra ett grundligt förarbete, både vad gäller funktionella och icke-funktionella krav.

Mer om System
Lottie file

Mjukvara

Dagens mjukvaruprodukter och tjänster behöver utvecklas snabbt, kostnadseffektivt och möta användarens behov utan att tumma på kvalitet eller funktionalitet. Målet nås genom behovs-, data- och testdriven mjukvaruutveckling.
 

Mer om Mjukvara
Lottie file

Data

Bra teknikutveckling bygger på fakta. Vi grundar vår teknikutveckling på insamlad data. På så sätt kan vi effektivt och framgångsrikt utveckla produkter och tjänster som tillgodoser användarens behov.
 

Mer om Data
Lottie file

Test

Som experter inom test förespråkar vi testdriven utveckling och  tidig testning av såväl mjukvara som hårdvara. Kvalitetssäkring är kostsamt, men stora besparingar kan göras om tester introduceras tidigt i utvecklingsprocessen. 
 

Mer om Test
Lottie file

Mekanik

Vi hjälper företag att snabbt gå från koncept till färdig produkt. Vi förkortar innovations- och produktutvecklingsprocessen genom smarta konsulttjänster och kvalitetssäkrad spetsteknologi. Välkommen till ett vinnande team! 
 

Mer om Mekanik
Lottie file

Ledning

Rätt från början, rätt till slut. Våra tekniska projektledare och kvalitetsledare hjälper dig att hålla långsiktigt fokus på förebyggande aktiviteter så du slipper kostsamt reaktivt arbete för att hantera kvalitetsproblem.  
 

Mer om Ledning
Lottie file