Stolt medlem i Netgroup Engineering 

Infotiv är delägare i NetGroup Engineering AB, som är en samarbetsorgansation för en mängd bolag inom olika teknikområden. Tanken är att tillsammans kunna leverera mycket komplexa och omfattande lösningar inom teknikområdet. Efter många års samverkan kan vi konstatera att modellen fungerar. Idag har vi Sveriges största köpare av tekniklösningar bland våra kunder. 

NetGroup är med över 1000 konsulter ett av norra Europas största fordonskonsultbolag och är en ledande leverantör av produktutvecklingstjänster till svensk fordonsindustri.

Genom NetGroup levererar Infotiv och övriga ägarbolag konsulter på plats samt genomför ett stort antal projekt på eget kontor. NetGroup har också flera projektlokaler med datalina till våra stora kunder.

Video file