Om Infotiv

Infotiv bildades 1998 och har i dagsläget 220 anställda.

AFFÄRSIDÉ

Infotiv erbjuder konsulter, lösningar och verktyg som hjälper våra kunder att med framgång utveckla och digitalisera sina produkter och produktinformation.  

Våra åtaganden kännetecknas av kundfokus, personligt bemötande, kvalitetsfokus och långsiktighet. Vi är nyfikna och prövar gärna nya lösningar tillsammans med våra kunder. 

Vision, mission och kultur

Infotivs Vision är att skapa En värld med fler innovativa människor som skapar en hållbar teknik för framtiden.  

För att ligga i teknikens framkant utvecklar vi kompetens, koncept, metoder och verktyg vilket bidrar till att människor och teknik kan utvecklas snabbare. Det kallar vi Instant Innovation och är vår mission. 

Vår kultur och signum är ”Varmt hjärta och skarp hjärna” och är det som kännetecknar oss och vårt varumärke. Vi vågar prova nya saker. Vi söker det lustfyllda, eftersom det skapar energi. 

Det varma hjärtat

Det varma hjärtat innebär att vi är schyssta, inkluderande, stödjande, delar med oss av kunskap och ger feedback. Genom respekt, värme och ett personligt bemötande lägger vi grunden för ett professionellt agerande i alla lägen.​  

Vi skapar förtroende genom öppenhet, ödmjukhet och söker samarbeten.  

Vi håller vad vi lovar, både internt och externt. ​

Den skarpa hjärnan

Vi vågar prova nya saker, och delar med av vår kompetens, specialistkompetens och expertis. Vi agerar och samarbetar för Infotivs och kunders bästa.  

Tack vare rätt kompetens, hög motivation och en stark vilja att få jobbet gjort levererar vi kvalificerade tjänster och lösningar som motsvarar, och ofta överträffar, kundens förväntningar.  

Vi strävar alltid efter att ligga i framkant. En proaktiv företagskultur och kontinuerlig utveckling av medarbetare, organisation och tjänster är grunden för långsiktig framgång och konkurrenskraft.​  

INSTANT INNOVATION

Infotiv hjälper kunder att snabba upp sin utvecklings- och innovationsprocess. Detta gör vi genom att utveckla kompetens, metoder och verktyg som gör det enklare och snabbare för kunder att nå sina mål. 

Infotiv utvecklar egen teknologi och skräddarsydda utbildningar så att teknik och människor kan utvecklas snabbare. 

INFOTIV – STOLT MEDLEM I NETGROUP ENGINEERING AB

Infotiv är delägare i NetGroup Engineering AB, som är en samarbetsorgansation för en mängd bolag inom olika teknikområden. Tanken är att tillsammans kunna leverera mycket komplexa och omfattande lösningar inom teknikområdet. Efter många års samverkan kan vi konstatera att modellen fungerar. Idag har vi Sveriges största köpare av tekniklösningar bland våra kunder. 

NetGroup är med över 1000 konsulter ett av norra Europas största fordonskonsultbolag och är en ledande leverantör av produktutvecklingstjänster till svensk fordonsindustri.

Genom NetGroup levererar Infotiv och övriga ägarbolag konsulter på plats samt genomför ett stort antal projekt på eget kontor. NetGroup har också flera projektlokaler med datalina till våra stora kunder.