Tekniska projektledare med hög kompetens inom IT och produkt­utveckling

Vi har flera medarbetare som är internationellt certifierade projektledare via PMI och IPMA. Våra projektledare har stor erfarenhet av såväl traditionellt som agilt projektarbete. 

Vi på Infotiv leder och koordinerar tekniska projekt, samt gör utredningar och analyser inom framför allt fordonsindustrin och energisektorn. 

Vårt fokus är produktutveckling och IT. Vår vision är att bidra till en effektivare projektkultur. Vi lägger därför stort fokus på ledarskap, kommunikation, resultat och effekter i närmiljön. Många av våra kunder har ett ökande behov av specialistkompetens. 

Kompetensområden

Vi har därför valt att utveckla, utbilda och fördjupa specialistkompetens inom:  

  • Teknisk projektledning  
  • IT projektledning 
  • Business analyses  
  • Projektplanering  
  • Projektkoordinering  
  • Ekonomistyrning/uppföljning   
  • Utredningar, analyser och förstudier  
  • Konstruktionsledning  
  • Riskhantering  

Hur skapas framgångrika teknikprojekt?

Vi är övertygade om att djupa insikter i såväl teknik och ledarskap som organisation är helt nödvändiga för att nå framgång i moderna teknikutvecklingsprojekt.  

För att kunna utveckla och konstruera teknik krävs förstås gedigen teknikkunskap från ett eller flera domänområden.   

För att kunna driva utvecklingsarbetet krävs insikter, förmågor och erfarenhet av ledarskapets alla aspekter, såväl hårda som mjuka.  

Att arbeta genom en hel organisation

För att kunna skapa en effektiv produktutveckling krävs insikt i och förståelse för hur man bäst samverkar och samarbetar tvärfunktionellt inom en hel organisation.   

Allt detta har vi på Infotiv gjort till vår sak. Genom att förstå och behärska dessa utmaningar så blir vi trygga. Och vår trygghet blir också din trygghet.  

asdf