Kvalitetspolicy

Infotivs kvalitetspolicy ska engagera, stimulera och positivt påverka våra affärer och relationer. Kvalitetspolicyn utgörs därför av ledorden Professionalism, Enkelhet, Förtroende och Utveckling. Dessa ledord ska genomsyra hela vår verksamhet – mål, planer, arbetssätt, verktyg, kommunikation och förbättringsarbete.

ISO 9001 

Infotiv är certifierade enligt ISO9001.

En orange symbol för ISO 9001

Professionalism

Tack vare rätt kompetens, hög motivation och en stark vilja att få jobbet gjort levererar vi kvalificerade tjänster och lösningar som motsvarar, och ofta överträffar, kundens förväntningar. Genom respekt, värme och ett personligt bemötande lägger vi grunden för ett professionellt agerande i alla lägen.

Enkelhet

Vi krånglar inte till det i onödan. Vi strävar alltid efter den enklaste och mest användbara lösningen.

Förtroende

Vi skapar förtroende genom öppenhet, ödmjukhet och integritet. Vi håller vad vi lovar, både internt och externt.

Utveckling

Vi strävar alltid efter att ligga i framkant. En proaktiv företagskultur och kontinuerlig utveckling av medarbetare, organisation och tjänster är grunden för långsiktig framgång och konkurrenskraft.