Miljöpolicy

Infotiv ska vara proaktiva och arbeta för att ständigt förbättra oss inom miljöområdet. Vi ska motsvara de lagar och krav som ställs från samhället och av våra kunder.

Vi ska uppnå detta genom att:

  • Analysera miljöfaktorer samt förebygga negativ påverkan.
  • I möjligaste mån välja ett miljövänligt alternativ vid inköp.
  • Eftersträva att använda digitala möten för att minska antalet resor och att välja det minst miljöbelastande alternativet när vi reser.
  • Kontinuerligt öka vår kunskap inom miljöområdet.
Grön symbol för ISO 14001

ISO 14001

Infotiv är certifierade enligt ISO 14001.

BILAR MED LÅGA CO2-UTSLÄPP

Infotiv har uppdaterat sitt utsläppsmål för företagets pool- och tjänstebilar. År 2023 ska koldioxidutsläppen i genomsnitt vara 66 g/km eller lägre för Infotivs bilflotta. Snittet ligger sedan december 2020 på 76,9 g/km, vilket innebär att det tidigare målet – maximalt 84 g/km till 2021 – uppnåtts. Infotiv har totalt 12 bilar.

(2021-04-14)

Ett personalfoto på Tomas Sjögren

Kontakformulär Miljö

Tel: +46 73 351 39 66
E-post: tomas.sjogren@infotiv.se

Du kan även fylla i formuläret, så kontaktar vi dig så snart som möjligt.