Infotiv är certifierade enligt ISO 14001.

Miljöpolicy

Infotiv ska vara proaktiva och arbeta för att ständigt förbättra oss inom miljöområdet. Vi ska motsvara de lagar och krav som ställs från samhället och av våra kunder.

Vi ska uppnå detta genom att:

  • analysera miljöfaktorer samt förebygga negativ påverkan
  • kontinuerligt öka vår kunskap inom miljöområdet
  • i möjligaste mån välja ett miljövänligt alternativ vid inköp