Du är här

ISO 14001

Infotiv är certifierade enligt ISO 14001.

Miljöpolicy

Infotiv ska vara proaktiva och arbeta för att ständigt förbättra oss inom miljöområdet. Vi ska motsvara de lagar och krav som ställs från samhället och av våra kunder.

Vi ska uppnå detta genom att:

  • Analysera miljöfaktorer samt förebygga negativ påverkan.
  • I möjligaste mån välja ett miljövänligt alternativ vid inköp.
  • Eftersträva att använda digitala möten för att minska antalet resor och att välja det minst miljöbelastande alternativet när vi reser.
  • Kontinuerligt öka vår kunskap inom miljöområdet.

Bilar med låga CO2-utsläpp

Infotiv har beslutat om nya utsläppsmål för företagets pool- och tjänstebilar. År 2021 ska koldioxidutsläppen i genomsnitt vara 84 gram CO2 eller lägre för Infotivs bilflotta. Tidigare var målet högst 120 gram CO2 vid anskaffning av nya fordon.

Infotiv har nu nått det uppsatta målet för utsläpp av koldioxid i snitt från företagets bilar. Senaste bilen släpper ut 33 g/km och snittet är nu 83 g/km. Infotiv har totalt 13 bilar.

(2020 03 06)