ISO 14001

Infotiv är certifierade enligt ISO 14001.

Miljöpolicy

Infotiv ska vara proaktiva och arbeta för att ständigt förbättra oss inom miljöområdet. Vi ska motsvara de lagar och krav som ställs från samhället och av våra kunder.

Vi ska uppnå detta genom att:

  • analysera miljöfaktorer samt förebygga negativ påverkan
  • kontinuerligt öka vår kunskap inom miljöområdet
  • i möjligaste mån välja ett miljövänligt alternativ vid inköp

Bilar med låga CO2-utsläpp

Infotiv har beslutat om nya utsläppsmål för företagets pool- och tjänstebilar. År 2021 ska koldioxidutsläppen i genomsnitt vara 95 gram CO2 eller lägre för Infotivs bilflotta. Tidigare var målet högst 120 gram CO2 vid anskaffning av nya fordon.

Snittet för Infotivs bilpark har under 2018 sjunkit från 108 gram till 100 gram och målet om 95 gram CO2 kommer att nås redan 2019. När beslutet togs våren 2018  var osäkerheten stor då mätmetoden för bilars utsläpp förändrades. Det är därför roligt att vi nu kan nå målet snabbare än väntat och överträffa det.

(2018 10 24)