KVALITÉ GENOM TIDIGOCH KONTINUERLIG TESTNING

Implementera en teststrategi som präglas av tidig iterativ testning för minskad utvecklingskostnad. Testdriven utveckling står i fokus och automation blir ett viktigt komplement till manuell testning. 

Kraven på komplexa, sofistikerade och lösningsorienterade produkter och tjänster som kan möta användarnas förväntningar medför allt större utvecklingskostnader. 

BÖRJA TESTA TIDIGT

Att tidigt i utvecklingsfasen introducera testning är nyckeln för att hålla nere kostnaderna. Infotiv kan hjälpa till både på såväl det strategiska som tekniska planet. 

Vi förespråkar testdriven utveckling för mjukvaruprodukter, där automation blir ett nödvändigt steg för att nå kvalitetssäkring på ett effektivt sätt. Vi inser vikten av modellbaserad utveckling, och därför har våra ingenjörer stenkoll på testning i simulerade miljöer såsom: 

 • MATLAB®
 • Simulink®
 • Stateflow®

Våra erfarna testare har bred kompetens och kan automatisera oberoende av kodbas eller programmeringsspråk. De har lång erfarenhet av testautomation för  mjukvaruprodukter skrivna i exempelvis:

 • Python
 • Java
 • C/C++

Infotiv är starka inom hela testkedjan, från ögonblicket då  en mjukvara checkas in till dess den är en färdigbyggd produkt, redo att skeppas iväg till användaren. 

Våra duktiga medarbetare kan hjälpa er att effektivisera mjukvaruutvecklings- och verifieringsprocessen genom att sätta upp Continuous Integration-pipeline:s för att automatisera mjukvarusläppen. 

CERTIFIERADE MJUKVARUTESTARE

Många av våra medarbetare är certifierade mjukvarutestare (ISTQB) och har lång erfarenhet inom branscher som fordon, telekom, försvar och medtech. 

Vi erbjuder tjänster inom:

 • Test Automation & Framework Development
 • Continuous Integration & Deployment (CI/CD)
 • Modellbaserad verifiering (HIL/MIL/SIL/VIL)
 • Teststrategi
 • API-driven testning
 • Manuell testning

 Vi hjälper er organisation att skriva testfall och sätta upp testramverk för er mjukvaruprodukt. Vårt team av skickliga testare sätter upp er CI/CD kedja och målar med de stora penseldragen på avdelningens övergripande teststrategi. Behöver ni hjälp med test? Kontakta oss!

En digital illustration som visar olika datorskärmar och mobila enheter. På en mobil enhet trycker en kvinna med sin hand. Bilden illustrerar mjukvarutestning.
Ett personalfoto på Magnus de Canesie

Kontakta Magnus!

Tel: +46 76 651 11 33
E-post: magnus.de.canesie@infotiv.se

Du kan även fylla i formuläret, så kontaktar vi dig så snart som möjligt.