Ett kretskort med elektriska kretsar som är ett exempel på elarkitektur.

Arkitektur med fokus på modul­aritet och skal­barhet

Elarkitekturer är basen för en framgångsrik produkt. Modulära och skalbara lösningar behövs för att jobba med funktionstillväxt på ett kostnadseffektivt sätt. Ett välarbetat systemtänk håller produkter och tjänster relevanta över tid. 

I takt med att dagens elektroniska system blir mer komplexa sätts allt högre krav på systemdesign och arkitektur. Produkter och tjänster skall vara användarvänliga, ligga i framkant vad gäller teknisk innovation, lösa användarens problem och samtidigt vara kostnadseffektiva.

En hand placerar fyra alfapetbitar efter varandra. På varje bit finns en bild av en anläggning eller byggnad som växer för varje bit.

Genomtänkt, välkonstruerat och skalbart

Infotiv tror att lösningen är välgenomtänkta och välarbetade systemlösningar, där kravspecifikationen får växa fram genom samarbete mellan alla inblandade parter. 

På Infotiv förespråkar vi utveckling av modulära och skalbara hård- och mjukvaruplattformar som främjar funktionstillväxt över tid. Vi är även måna om testbarhet, och väljer att lägga stort fokus på att skapa krav som är såväl realiserbara som testbara. 

En manshand ritar med elektronisk penna på en virtuell yta - en illustration av compliance och att få hjälp med regler.

Från behov till  krav­specifikation

Vi på Infotiv har jobbat med systemdesign och elarkitektur under många år och är duktiga på att identifiera användarens och kundens behov för att sedan översätta detta till en kravspecifikation. Våra medarbetare är duktiga kravställare, tekniska experter inom hård och mjukvarukonstruktion. Våra medarbetar är dessutom duktiga lagspelare och kommunikatörer. Vi erbjuder tjänster inom:

  • Elarkitektur, systemdesign och kommunikationsprotokoll
  • Kravställning, System och Funktion
  • Kravställning, hård- och mjukvarukomponenter
  • Koordinering och leverantörskontakt
  • HMI Specifikation
  • Riskanalys och EMC
  • Funktionell Säkerhet (ISO26262), SOTIF och Cyber Security (ISO21434)
En tråd som först är trasslig, men som nystar upp sig, blir en uppnystad tråd och leder till en gul glödlampa som symboliserar en god idé.

Vi hjälper dig med helheten

Infotiv kan hjälpa er ta fram kraven, specificera gränssnitten och kommunikationsprotokollen samt hantera leverantörskontakten. Eller så drar vi med de stora penseldragen på er övergripande systemlösning. Kontakta oss för hjälp inom system och arkitektur. 

Ett personalfoto på Fredrik Lundgren

Kontakta Fredrik!

Tel: +46 76 000 39 34
E-post: fredrik.lundgren@infotiv.se

Du kan även fylla i formuläret, så kontaktar vi dig så snart som möjligt.