Nyheter från Infotiv

Science! 2018 by Infotiv

Infotiv anordnar återigen en öppen frukostföreläsning med ordentliga godbitar för alla som brinner för test och ny teknik den 8 november 2018! Läs mer om hur du anmäler dig.

Läs mer

Infotiv deltar i program för mentorskap

Lindholmen Science Park och Chalmers Lindholmen driver ett gemensamt mentorskapsprogram som syftar till att föra samman erfarna mentorer i arbetslivet med studenter på Chalmers Lindholmen. Infotivs egen Filip Persson kommer under en period att agera mentor för två studenter. 

Läs mer

Awesomeness 2.0

Cecilia Kjellman på Infotiv brinner för artificiell intelligens. Läs om projektet Framtest (eller Awesomeness 2.0 som det kallas internt), ett samarbete mellan RISE och Infotiv där man letat efter de senaste testmetoderna för maskininlärning från den akademiska världen.

Läs mer

Emma tror på ett starkt teamwork

Tät kontakt och bra dialoger. Konsultchefen Emma Yazdani tror på starka team där konsulter och chefer utvecklas tillsammans. Hon ser en ljus framtid på Infotiv.

Läs mer

Infotiv stöder lokalt föreningsliv

Infotiv Öst stöder Södertäljes lokala föreningsliv genom sponsring av Sportalliansen, som verkar för långsiktig finansiering av allmännyttig idrottslig verksamhet.

Läs mer

Nykundsrekord - Infotiv Öst välkomnar sex nya kunder

De två senaste månaderna har Infotiv Öst haft rekordmånga nyförvärv på kundsidan. Med detta kan konstateras att strategin att hitta nya, utmanande typer av uppdrag verkligen börjar bära frukt.

Läs mer