Du är här

Utveckling hårdvara

Utvecklingen av hårdvara sker i en allt snabbare takt. Komponenterna behöver vara mindre, innehålla mer funktionalitet och bli snabbare. Samtidigt skall de tåla tuffare miljöer än tidigare.

Den snabba utveckling vi ser på konsumentelektroniksidan gäller även för större, mer komplexa produkter likväl som för industriella system.

Även om själva produktionen av kretskort idag ofta sker hos specifika underleverantörer, ställer den rådande utvecklingen höga krav på förståelse och kompetens för att kunna leda och skapa de bästa lösningarna.

Vi på Infotiv har lång erfarenhet av arbete inom hårdvaruutveckling och kravställning på komponentnivå.

Vi erbjuder följande hårdvaruutvecklingstjänster:

  • Hårdvarukonstruktör/konstruktionsansvarig projektledare
  • Kravställning
  • EMC specialister
  • Högspänning/elkraft
  • PCB-design
  • ASIC/FPGA designkompetens
  • Prototypdesign/konceptutveckling