Sänkta Co2-utsläpp från Infotivs bilar

Nu har vi sänkt CO2-utsläppen från Infotivs bilar igen! Vi arbetar aktivt och långsiktigt för att minska våra bilars utsläpp. Målet var att släppa ut max max 66 gram/km senast 2023. Nu har vi redan nått målet samtidigt som antalet bilar minskat från tretton till åtta. 

Senaste bilen släpper ut 19 g/km och snittet är nu 60 g/km. Under året har Infotiv även gått med i bilpolen Volvo On Demand. Vi kommer fortsätta resan mot koldioxidneutralitet, även om bristen på laddpunkter tyvärr innebär att det tar längre tid att nå vårt mål.

asdf