Karin brinner för hållbarhet

Att arbeta aktivt med hållbarhetsfrågor är sedan länge en självklarhet för Infotiv. En del av företagets självbild och en viktig faktor för att attrahera såväl kunder som medarbetare. Vi har intervjuat Karin Åberg, kvalitets- och miljöansvarig på Infotiv, för att få djupare inblick i hur företaget arbetar med just hållbarhet, både när det gäller människor, miljö och ekonomi.

Infotiv är idag en väletablerad aktör inom teknikutveckling och teknikinformation som har många av Sveriges främsta teknikutvecklande företag på sin kundlista. Under senaste decenniet har mycket förändrats inom näringslivet. Även om god lönsamhet fortfarande är viktigt, har andra områden fått hög prioritet när marknadens stora aktörer väljer sina underleverantörer. Att företag har sunda värderingar, att personalen mår bra och att man har ett helhetstänk kring kvalitets-, miljö- och hållbarhetsfrågor kan vara avgörande för att bli vald både som leverantör och arbetsgivare.

En som lever och andas dessa frågor dagligen på Infotiv är Karin Åberg, som är kvalitets- och miljöansvarig på Infotiv. Hon arbetar sedan många år på distans från villan i Lidköping, där hon bor med sambo och två barn och när vi intervjuar henne sker det, som så mycket annat i Karins yrkesliv, via Teams.

– Hållbarhet har varit och kommer fortsätta att vara en stor och viktig fråga för oss på Infotiv.  

Vi arbetar förstås med miljö- och klimatmässig hållbarhet, men social hållbarhet är också mycket viktigt, att vi har en hållbar arbetsplats så att människor som arbetar hos oss mår bra.

Code of Conduct viktigt i en globaliserad värld

Även Infotivs kunder arbetar mycket aktivt med sina hållbarhetsfrågor, berättar Karin.

– Sen många år finns krav att vi ska vara certifierade inom ISO 9001 och 14001. Men nu ställs det även bredare krav, där vi som företag behöver ha kontroll över vår leverantörskedja. Det hänger ihop med att vår värld blir allt mer globaliserad. I Sverige kanske vi tar många arbetsrättsliga grundvillkor för givna, men det finns länder där människor ibland tvingas arbeta under omständigheter som vi inte kan acceptera här.

– Nu pågår ett arbete hos oss med en Code of Conduct för vår leverantörskedja, där vi sätter upp grundkrav för vad våra leverantörer behöver leva upp till. Det kan handla om arbetsrättsliga frågor på grundläggande nivå; inget slaveri, inget barnarbete, ingen korruption. Det är ett bra sätt att väcka alla kring frågan, så att fler företag inser att de måste kunna visa att de är schyssta företag, med sunda arbetsvillkor, bra miljötänk och sunt ekonomiskt tänkande, säger Karin.

– Att vi gör detta känns verkligen som ett kvitto på att frågorna är viktiga för Infotiv. Inte bara för att det är viktigt för människor och miljö, utan också viktigt ur ett ekonomiskt perspektiv, för att våra kunder ska få vad de vill ha. I mitt uppdrag har jag ju främst kontakt med företagsledningen och för dem är det verkligen självklart att de här frågorna är viktiga, vilket också innebär att det är roligt och meningsfullt att arbeta med hållbarhet här på Infotiv.

Ett omtänksamt företag

I drygt tio år har Karin varit en del av teamet på Infotiv och det faktum att hon arbetar på distans hindrar henne inte på något vis från att ha en central roll på Infotiv, med flera viktiga ansvarsområden på sitt bord. Tyngdpunkten i uppdraget är kvalitets- och miljöansvaret, men hon har även arbetsmiljön och ett samordnande IT-ansvar på sitt bord. Hon koordinerar arbetet med de återkommande ISO-revisionerna och ser till att verksamhetssystemet är uppdaterat. Karin verkar stortrivas med sin mångfacetterade roll och med möjligheten att få arbeta på distans. Jag ber henne att sätta ord på hur det känns att arbeta på Infotiv.

– Vi har ju vårt signum ”Varmt hjärta och skarp hjärna” och det där varma hjärtat – själva Infotivandan – tycker jag är tydligt. Man bryr sig om varandra. Jag tycker att Infotiv är ett omtänksamt företag, säger Karin efter en stunds eftertanke.

– En annan styrka är att det finns en stor vilja att hjälpas åt och vara generös med sin kunskap. Om man behöver bolla en idé så kan man ta kontakt med vem som helst.

Systematiskt arbete med arbetsmiljön

Infotiv bedriver ett systematiskt arbetsmiljöarbete och har skyddskommitté, jämlikhetsgrupp och i Göteborg även ett fackligt skyddsombud.

– Dessutom har vi nyligen uppdaterat både vår arbetsmiljöpolicy och jämlikhetspolicy. Allt för att tydliggöra vad vi gör för att uppnå en god arbetsmiljö och för att det inte ska förekomma diskriminering eller trakasserier. Vi arbetar även aktivt för att medarbetare verkligen ska rapportera incidenter när de väl inträffar. Att man faktiskt hör av sig till sin chef, till HR-ansvarig eller till skyddskommittén, säger Karin.

Hemarbete öppnar möjligheter och ställer krav

Karin arbetar ju som sagt själv på distans och många pratar om att det kommer bli vanligare att arbeta hemifrån i framtiden. Hur ser Karin på den utvecklingen?

– Under pandemin har alla tagit ett jättesprång när det gäller digitalisering och det är något vi kommer ha stor nytta av i framtiden. En stor skillnad nu jämfört med före pandemin är att det är väldigt enkelt att boka in Teamsmöten. Ingen känner sig längre obekväm med det, distansmöten har blivit normalt. Den här utvecklingen betyder också att det blir lättare att arbeta hemma för den som vill.

– Samtidigt ställer ökat hemarbete nya krav på oss som företag. Ju mer flexibla vi blir när det gäller var vi arbetar, desto mer kreativa måste vi bli från Infotivs sida när det gäller att se till våra medarbetares hälsa och försöka förebygga problem innan de uppstår. Det handlar inte bara om vad vi och våra medarbetare vill. Hur kommer regelverken se ut? Hur gör man den årliga skyddsronden på kontoret för att kontrollera fysisk arbetsmiljö när medarbetare till stor del arbetar hemma? Vad tycker vi själva är rimligt och vilka kommer samhällets krav att vara?

Distansarbete även en miljöfråga

Karin pekar på att hemarbete även kan kopplas till miljöfrågorna.

– Det är jättebra om vi kan klara av saker på distans i större utsträckning. Och när vi måste träffas fysiskt, kan vi då gå eller cykla? Kan vi åka kommunalt? Kan vi strunta i flyget och istället åka tåg? En av punkterna i vår miljöpolicy är att vi ska använda oss av digitala möten och välja de resealternativ som belastar miljön minst, avslutar Karin.

När Teams-mötet med Karin har stängts ned och intervjun är slut dröjer sig en väldigt positiv känsla kvar en lång stund. Hennes förmåga att oavsett ämne se möjligheter och tänka positivt – och alltid med omtanke om sina medmänniskor – skapar ett intryck av att Karin själv är ett utmärkt exempel på hur man lever och andas devisen ”Varmt hjärta och skarp hjärna”.

asdf