Infotiv är med och utvecklar framtidens energieffektiva tvättstugor

Infotiv möjliggör forskning inom energieffektiv tvättning och torkning av tvätt i flerfamiljsbostäder

HSB Living Lab är en demo- och forskningsarena för flerfamiljshus där man utvecklar nya sätt att forma framtidens boende. Som exempel tittar man på lösningar för att optimera energikonsumtionen, hur man kan utforma husets fasader på ett hållbart sätt, delningstjänster för hyresgäster, etc.

Chalmers har inom ett HSB Living Lab projekt utvecklat ett energiövervakningssystem till byggnaden som kontinuerligt håller koll på den totala energikonsumtionen. Systemet kallas för BEMS (Building Energy Management System). 

WMCU gör det möjligt att välja när tvätten senast ska vara klar

Detta system kopplar ihop sig med tvättmaskinerna för att styra när det är som mest energi- och kostnadseffektivt att tvätta. Brygg-lösningen mellan BEMS och de standardtvättmaskiner, som kommer från Electrolux Professional, utvecklades av Infotiv under 2019-2020. Enheten kallades Washing Machine Control Unit (WMCU).

Via WMCU väljer hyresgästen när på dygnet tvätten senast önskas vara klart. Därefter startar BEMS tvättprogrammet genom kommando till WMCU när det anses vara mest lämpligt ur energi- och kostnadssynpunkt.

Nu är det torktumlarnas tur

Nu har Infotiv återigen fått förtroendet att hjälpa Chalmers i deras forskning i HSB Living Lab och denna gång är det torktumlare som skall kopplas upp på ett liknande sätt som tvättmaskinerna. En uppgift som har inneburit roliga utmaningar och nya tekniker att lära sig.

När torktumlarenheten är klar kommer Chalmers i sin forskning kunna få ut än mer intressant data och lära sig ännu mer om hur man i framtiden kan optimera energiåtgången vid tvättning och torkning i flerfamiljshus. 

Vill du veta mer om detta projekt är du välkommen att kontakta vår projektansvarige Fredrik Lundgren. 

Vill du veta mer om alla andra forskningsprojekt som pågår på HSB Living Lab, så gå gärna in på https://www.hsb.se/hsblivinglab/

asdf