HIL-riggar som sparar tid, diesel och pengar!

Smarta HIL-testsystem som sparar tid och kostnader går att använda för att kvalitetssäkra nästan allt! Vi levererar dem i både mindre och större storlekar, de är flexibla och gör nytta i många olika branscher.

Nyligen levererade Infotiv ett mindre testsystem till en tillverkare av maskiner för sådd inom jordbruk. Med testsystemet kan kunden upptäcka eventuella fel på ett tidigare stadium i utvecklingsarbetet. Det leder också till att kunden kan minska mängden testning av mjukvaran i fysisk miljö, dvs i traktor i jordbruksmiljö, vilket sparar tid, diesel och pengar.

Detta är det andra testsystemet vi bygger åt vår kund. Ett mycket stort tack för förtroendet, säger vi i utvecklingsteamet på Infotiv.

asdf