Du är här

Verifiering och validering

Verifiering och validering

När vår kund gör anläggningsändringar är verifiering och validering (V & V) en förutsättning för att kunna säkra kvaliteten och säkerheten i de ändringar som görs. Infotiv har i uppdrag att samordna processen och stödja projektledare och konstruktionsledare i utformningen av relevanta V & V-aktiviteter. Vi hjälper kunden att leva upp till såväl interna som externa krav. Målet är att så tidigt som möjligt hitta och rätta till eventuella fel och brister.

Varje projekt kan innehålla en eller flera delar inom till exempel Bygg, HVAC, El, I & C eller Mekanik.

I uppdraget ingår att ta fram en V & V-plan som beskriver det aktuella projektets strategi, omfattning och angreppssätt för att verifiera och validera anläggningsändringen. Dessutom administrerar vi kravmatriser som listar kraven för alla system och funktioner som påverkas av ändringen. Slutligen skapar vi en rapport som redovisar hur varje krav verifierats och validerats. När rapporten är klar och har godkänts kan projektet avslutas.

Share this page