Utveckling av HIL-testsystem för systemoptimering

För en kund inom fordonsindustrin fick Infotiv Test & Development i uppdrag att tillsammans med kunden utveckla ett system för test och optimering av ett komplett system med motor, avgasefterbehandling och styrenheter. Uppdraget var en viktig del i kundens mål att flytta 20 procent  av testning som görs i fysiska testceller till virtuell testning i HIL (Hardware-In-the-Loop) -testsystem. Infotiv levererade totalt 4 testsystem till kunden.

Systemet består av simuleringsmodeller för motor och avgasefterbehandling som kopplas till en fysisk motorstyrenhet och ett HIL test system. Simuleringsmodellerna beräknar en stor mängd mätparametrar för systemet, däribland temperaturer, tryck, bränsleförbrukning och emissioner. Simuleringmodeller av flera typer integreras i Simulink för att sedan kopplas till ett realtidssystem som simulerar de sensorer (analoga spänningar samt pulståg) och databussar (CAN) som behövs för att testa det kompletta systemet. På så sätt ges möjligheten att utifrån det simulerade systemet köra testcykler och utföra optimeringar av styrsystemet.

Infotiv valde att basera realtidssystemet på National Instruments PXI-plattform. Moduler för analoga in- och utgångar, samt CAN utnyttjas. För att kontrollera och konfigurera systemet används mjukvaran Veristand från National Instruments.

Då Infotivs första konceptsystem visade sig lyckat, fick Infotiv även uppdraget att designa och leverera flertalet testriggar för att täcka kundens ökade testbehov. Konceptet anpassades efter kundens behov och fokuserade på att endast implementera de testfunktionaliteter som var mest värdeskapande . Bland annat utnyttjades existerande hårdvara för de komponenter som inte behövde simuleras.  Därmed gavs kunden möjlighet att snabbare börja utnyttja systemet men också att undvika onödiga kostnader och komplexitet. Leveransen kunde snabbt generera värde i form av bland annat kalibrering av nya diagnosfunktioner till de produktutvecklingsprojekt som stöttades.

En viktig del i designen vara att använda samma mjukvaror och verktyg som redan existerade i testceller för fysiska motorer. Systemet kunde därför effektivt användas för att utbilda nya ingenjörer i teamen eftersom kunskaperna om verktyg och arbetssätt var överförbara till testning med fysisk motor.