Systemverifiering i komplett system

Infotiv Test and Development fick i uppdrag av en kund inom fordonsindustrin att utföra kompletterande verifiering för områdena system, funktion- och robusthet i komplett system. Vi började med att skapa en anpassad arbetsprocess och relaterade dokumentmallar baserad på standarden IEEE 829. Med de rådande förutsättningarna som utgångspunkt och de levarabler som kunden förväntade sig valdes Scrum som projektmetod.

Vi kunde snabbt överträffa kundens förväntningar och bidra med beslutsunderlag i form av testrapporter till organisationen, refererat till kundens egna ord ”Exceeding expectations”. Kunden var väldigt nöjd med resultaten och valde att utöka och förlänga projektet.

Under projektets gång genomförde gruppen löpande effektivisering, bland annat skapades en automatiserad testmiljö för systemverifieringen med hjälp av programmering i LabVIEW och CAPL. Vår flexibilitet bidrog till att vi alltid kunde hantera kundens ytterligare tillägg och önskemål, dessutom framförde gruppen en rad utvecklingsförslag i organisationens befintliga verifieringsmetoder.