Utveckling hårdvara

Inom hårdvara sker utvecklingen mycket snabbt. Komponenterna skall bli mindre, innehålla mer funktionalitet, bli snabbare och skall samtidigt tåla tuffare miljöer än tidigare.

Den snabba utveckling man upplever på konsumentelektroniksidan gäller även för större, mer komplexa produkter likväl som för industriella system.

Även om själva produktionen av kretskort idag ofta sker hos specifika underleverantörer, ställer den rådande utvecklingen höga krav på förståelse och kompetens för att kunna leda och skapa de bästa lösningarna.

Infotiv har lång erfarenhet av arbete inom hårdvaruutveckling och kravställning på komponentnivå.

Vi erbjuder följande hårdvaruutvecklingstjänster:

  • Hårdvarukonstruktör/konstruktionsansvarig projektledare
  • Kravställning
  • EMC specialister
  • Högspänning/elkraft
  • PCB-design
  • ASIC/FPGA designkompetens
  • Prototypdesign/konceptutveckling