Agile testing - Testning av mjukvara

Test och verifiering är nödvändigt för att du ska veta att din produkt fungerar enligt specifikationen. Därför har vi samlat ingenjörer som brinner för prov, mätning och inspektion i vårt testcenter.

Ta med verifieringsaspekten från början i utvecklingen och låt oss hjälpa dig designa dina produkter för att de ska kunna testas så enkelt och smidigt som möjligt. Då sparar du både tid och pengar i slutändan.

För att avlasta din organisation kan vi leverera kompletta testutrustningar och utföra verifiering i vårt eget labb. Vi har kunskap inom modellbaserad verifiering (HIL/MIL/SIL) i MATLAB®, Simulink® och Stateflow®.

Så långt det är möjligt automatiserar vi dina tester, till exempel genom kamerabaserade testsystem som ersätter det mänskliga ögat vid inspektion och test av displayer och instrumentpaneler.

Vi har även möjlighet att utföra alla tänkbara sorters miljötester i våra partners ackrediterade labb.

En investering i verifiering betalar sig alltid. Vi lovar.