Test management

Hanteringen av testprocessen är en viktig del i ett lyckat utvecklingsprojekt.

Vi på Infotiv Test and Development är vana vid att anpassa styrningen av test efter olika situationer, om det är produktionstest eller test i en produkts utvecklingsfas. Vi använder oss alltid av vedertagna metoder, anpassade efter situationen.

Infotiv har gedigen erfarenhet från en mängd olika branscher, till exempel telekom, fordon och kraftproduktion.

Vi har ett professionellt förhållningsätt till planering och hantering av test, och är noga med att hela processen är på plats i planeringsstadiet, från kravspecifikation till rapport.