Systemsäkerhet & Diagnostik

Idag skulle inte vardagen fungera utan säkra och tillgängliga elektroniksystem. Vi tar dem för givet och blir allt mer beroende av dem. De finns till exempel i fordon, trafiksystem, energiproduktion och kommunikationssystem. Även våra produktion- och tillverkningssystem styrs i allt högre grad av elektronikbaserade system. Kraven på tillgänglighet och säkerhet ökar ständigt för dessa IT-system.

It-system för en säker framtid

Hög produktivitet, låg kostnad och snabb leverans är inte längre en konkurrensfördel, utan ett krav på dem som tillverkar dessa system. För att leva upp till detta krävs robusta, säkra och tillförlitliga system.

IT-säkerhet och diagnostik är två hårt förknippade kompetensområden. Diagnostik och felhantering är nödvändiga moment för att kunna detektera och hantera fel innan det påverkar systemets säkerhet och/eller tillgänglighet.

Infotiv erbjuder expertkompetens inom IT-säkerhet och diagnostik i alla faser av produktutvecklingen, det vill säga konceptfas, systemutvecklingsfas, hårdvarukonstruktion, mjukvarukonstruktion, verifiering och validering samt granskning och utvärdering.

Experter på It-säkerhet och ISO 26262

Inom systemsäkerhet har Infotiv hög kompetens och expertis kring ISO 26262. Vi deltar aktivt i standardiseringsarbetet och representerar Sverige i den internationella standardiseringskommittén.

Vi erbjuder tjänster inom:

  • Utbildningar och workshops inom ISO 26262 på ingenjörs-och ledningsnivå
  • Projektledning inom systemsäkerhet
  • Granskning med avseende på ISO 26262
  • Systemsäkerhetsutvärdering med avseende på ISO 26262
  • Tekniksäkerhet gällande process, system, mjuk-och hårdvaruutveckling
  • Kodgranskning
  • Diagnostik, kommunikation och standarder
  • Systemering av diagnostikfunktioner och tjänster

Case inom It-säkerhet & Diagnostik