System--konstruktion & Elarkitektur

När komplexiteten i dagens elektronikbaserade system ökar, ställs högre krav på noggrant förarbete på systemnivå. En gedigen kravställning där alla funktionella samt icke funktionella krav tas i beaktande redan i systemeringsarbetet, är en förutsättning för att uppnå rätt funktionalitet från början. Detta minimerar risken för behov av omkonstruktion.

Infotiv har lång erfarenhet av arbete inom systemering och kravställning på inbyggda system inom teknikintensiva branscher.

Systemkonstruktion med fokus på fordonsindustrin

Vårt primära område är en av de mest komplexa branscherna, fordonsindustrin. Denna bakgrund har gett oss förutsättningar att med djup expertis hjälpa både stora som små kunder i en av produktutvecklingens viktigaste faser, systemkonstruktionsfasen.

Vi erbjuder tjänster inom:

  • Elarkitektur, till exempel funktionspartionering och logisk partitionering
  • Nätverks-och kommunikationslösningar, till exempel CAN, LIN, MOST, FlexRay, Ethernet, WiFi, Bluetooth
  • Kravhantering
  • Konceptutveckling
  • Systemsäkerhetskravställning och analys
  • HMI