Reparation & felsökning

I såväl industrin som transportbranschen innebär varje stillestånd förlorade intäkter. Därför måste all felsökning, service och reparation göras så snabbt och effektivt som möjligt. Detta är en stor utmaning med tanke på systemens ökade komplexitet.

En och samma felyttring kan bero på en mängd olika orsakskombinationer, och utan strukturerad hjälp blir felsökning som att leta efter en nål i en höstack. Därför kan så mycket som upp till 40 % av ett system idag utgöras av diagnostik- och felsökningsfunktioner.

Ofta är det även ett krav att kunna identifiera fel och genomföra säkra rekonfigurationer under drift. Allt detta kräver att du jobbar strukturerat med att identifiera felyttringar och orsakskombinationer, samt beaktar service- och reparationsmetoder redan i utvecklingsfasen.

Infotivs ingenjörer är experter på att utveckla felsöknings-, reparations- och servicemetoder för mjukvara, hårdvara och mekanik. Vi kan även hjälpa dig utveckla strategier för felsökning och verifiering. Strategierna implementerar vi i diagnostiksystem som guidar din servicepersonal till att hitta och åtgärda fel snabbt och effektivt.