Teknisk projektledning

Infotivs vision inom teknisk projektledning är att bidra till en effektivare projektkultur. Vi lägger stort fokus på ledarskap, kommunikation, resultat och effekter i närmiljön. 

Infotiv leder och koordinerar projekt, samt gör utredningar och analyser inom fordonsindustrin och energisektorn. 

RÄTT FRÅN BÖRJAN - RÄTT TILL SLUT!

Vi hjälper till att skapa förutsättningar så att rätt projekt startar med rätt förutsättningar, vilket gör att våra kunder lyckas med arbetet att planera, styra och avsluta sina projekt. Vilken projektmodell du följer är mindre viktigt – det viktiga är att du följer den!

TEKNIK, LEDARSKAP OCH ORGANISATION

Vi menar att djupa insikter i såväl teknik, ledarskap som organisation är helt nödvändiga för att nå framgång i moderna teknikutvecklingsprojekt.

För att kunna utveckla och konstruera teknik krävs förstås gedigen teknikkunskap från ett eller flera domänområden. 

För att kunna driva utvecklingsarbetet krävs insikter, förmågor och erfarenhet av ledarskapets alla aspekter, såväl hårda som mjuka.

För att kunna skapa en effektiv produktutveckling krävs insikt i och förståelse för hur man bäst samverkar och samarbetar tvärfunktionellt inom en hel organisation. 

Allt detta har vi på Infotiv gjort till vår sak. Genom att förstå och behärska dessa tre ben inom projektledningen blir vi trygga och vår trygghet blir också kundernas trygghet.

INTERNATIONELL ERFARENHET

Projektledning är spännande och utmanande. Olika organisationer med olika arbetssätt ska jobba tillsammans för att nå högt uppsatta mål. Sådant kräver ordning och reda, god kommunikation, gott ledarskap och givetvis ödmjukhet inför andra kulturer. Infotivs tekniska projektledare har stor vana av att arbeta i internationella projekt, där teammedlemmarna är spridda runt hela världen. 

VÅR BRANSCHERFARENHET GER TRYGGHET OCH INNOVATIONSKRAFT

Vi bidrar gärna med vår breda erfarenhet från olika branscher, så ring oss när du behöver hjälp med att starta, definiera, planera, organisera, leda och avsluta projekt. 

CERTIFIERADE PROJEKTLEDARE MED HÖG TEKNISK KOMPETENS

Vi har flera medarbetare som är internationellt certifierade projektledare via PMI och IPMA. Våra projektledare har stor erfarenhet av såväl traditionellt som agilt projektarbete.

Många av Infotivs kunder har ett ökande behov av specialistkompetens. Infotiv har därför valt att utveckla, utbilda och fördjupa specialistkompetens inom:

 • Teknisk projektledning
 • Business analys
 • Projektplanering
 • Projektkoordinering
 • Ekonomistyrning/uppföljning 
 • Utredningar, analyser och förstudier
 • Konstruktionsledning
 • Riskhantering

HÖGA KRAV OCH HÖG KOMPETENS - INFOTIVS VARDAG

På Infotiv är vi vana vid att våra kunder ställer höga krav på vår förmåga att utveckla avancerad teknik, göra rätt prioriteringar och att kunna leverera om och om igen. Detta är självklar del av vardagen för en "Infotivare".

Just "Infotivaren" – våra medarbetare – är våra viktigaste resurs. Tekniskt kunnande, ledarskap, kommunikation, resultat och effekter i närmiljön är faktorer vi värderar mycket högt. 

Vi vill motivera och aktivera varandra och inspirera till engagemang som driver oss att uppfylla våra fyra enkla ledord:  

 • Professionalism
 • Enkelhet
 • Förtroende 
 • Utveckling