Mekanik & materialteknik

Tempot inom industrin ökar och konkurrensen hårdnar. Våra kunder behöver utveckla produkter, tjänster och lösningar i ett allt snabbare tempo. Att hjälpa våra kunder att snabbt kunna gå från koncept till färdig produkt är ett av Infotivs starkaste koncept. Vi hjälper företag att förkorta utvecklings- och innovationsprocessen genom våra konsulttjänster och vår teknologi. Välkommen till ett vinnande team!

Hur leder man projekt och utvecklar produkter och  människor - och deras inneboende skaparkraft - på bästa sätt? Infotiv har den insikt och erfarenhet som krävs för att kunna besvara den frågan på ett trovärdigt sätt. Vi vet hur man tar en idé och förvandlar den till en produkt. 

För att verkligen ligga i framkant utvecklar vi dessutom egen teknologi och skapar egna utbildningar.

VAD VI KAN - DE STORA DRAGEN

Infotiv är ett kunskapsföretag som tillhandahåller kvalificerade konsulttjänster, strategisk och tekniskt rådgivning samt helhetslösningar. Vi hjälper våra kunder att:

 • utveckla produkter, från koncept till färdig produkt
 • leda, driva och koordinera projekt, från start till mål
 • sätta tekniken i ett större sammanhang, med användaren i fokus
 • behärska verktyg, processer och metoder 

Läs mer om Infotivs projektledning här -›

Läs mer om  Infotivs kvalitetsledning här -›

VAD VI KAN - MER DETALJERAT

Det är vår kompetensbredd som gör Infotiv till en trygg och uppskattad leverantör till många av Sveriges största företag. Det är många delkompetenser som måste ligga på toppnivå för att produktutveckling ska bli verkligt framgångsrikt, bland annat: 

 • projektledning
 • uppdragsledning
 • förstudie
 • processoptimering / beredning
 • kravhantering
 • kvalitetshantering
 • materialkunskap
 • attribut / produktegenskaper
 • mekanisk konstruktion

HÖGA KRAV OCH HÖG KOMPETENS - INFOTIVS VARDAG

På Infotiv är vi vana vid att våra kunder ställer höga krav på vår förmåga att utveckla avancerad teknik, göra rätt prioriteringar och att kunna leverera om och om igen. Detta är självklar del av vardagen för en "Infotivare".

Just "Infotivaren" – våra medarbetare – är våra viktigaste resurs. Tekniskt kunnande, ledarskap, kommunikation, resultat och effekter i närmiljön är faktorer vi värderar mycket högt. 

Vi vill motivera och aktivera varandra och inspirera till engagemang som driver oss att uppfylla våra fyra enkla ledord:  

 • Professionalism
 • Enkelhet
 • Förtroende 
 • Utveckling

VÅR BRANSCHERFARENHET GER TRYGGHET OCH INNOVATIONSKRAFT

Vi bidrar gärna med vår breda erfarenhet från olika branscher, så ring oss när du behöver hjälp med att starta, definiera, planera, organisera, leda och avsluta projekt.