Produktinformation

Alla tekniska funktioner måste på något sätt kommuniceras till användarna. I vissa produkter kan funktionerna kommuniceras direkt i gränssnittet, i andra produkter är detta inte möjligt. Och ofta ökar behovet av instruktioner och förklaringar med produktens komplexitet.

Våra skribenter och illustratörer skapar enkel, tydlig och lättanvänd teknisk information för att allting ska fungera som du har tänkt.

Rätt produktinformation och teknikinformation ger nöjda användare

Genom att maximera förståelsen och minimera användarfel sänker du dina service- och supportkostnader. Nöjdare kunder får du på köpet.

Produktmärkning, förpackningar, säljmaterial, användarmanualer, e-learning och hjälpvideor är bara några områden inom teknikinformation och produktinformation vi kan hjälpa dig med. 

 

Case inom produktionformation