Mjukvarutest – ISTQB Foundation Level

Infotivs kurs i mjukvarutest ger dig grundläggande förståelse för programvarutestning och förbereder dig för certifieringen ISTQB Foundation Level.

Målgruppen för certifiering på grundnivån är den som är på något sätt involverad i programvaruutveckling och programvarutestning. Den syftar i första hand till människor i roller som testare, testanalytiker, testingenjörer, testkonsulter, testledare, acceptanstestare och programvaruutvecklare. Certifiering på grundnivå är också användbar för de som vill ha en grundläggande baskunskap om programvarutestning, t.ex. projektledare, kvalitetsansvariga, systemansvariga, utvecklingsansvariga, IT chefer, produkt och marknadsanalytiker och chefskonsulter. Att vara certifierad testare på grundnivå i programvarutestning innebär också att man kan fortsätta till högre certifieringsnivåer inom programvarutestområdet.

I kursen får du lära dig att;

 • tillämpa generella principer och processer för test av programvara och grundläggande testprocesser, 
 • implementera testnivåer och typer på olika utvecklingsmodeller, 
 • statisk testning med korrekta roller, ansvarsområden, verktyg, 
 • hantera tester med planering, uppskattning & övervakning

KURSLÄNGD

2,5 dagar

SPRÅK

Svenska, kursmaterialet är på svenska

PRIS

 • 14 500 SEK + kostnad för certifiering.
 • 2 000 SEK för certifiering i samband med kurs.
 • Enbart certifiering 2500 SEK exkl moms.
 • Priser exkl moms.

ANPASSAD KURS TILL ERT FÖRETAG

Önskar ni en kurs anpassad för ert företag, så erbjuder vi det. Kontakta oss för offert.

DATUM OCH PLATS

Kontakta Infotiv för planering av kurstillfällen.

DETALJERAT KURSINNEHÅLL

Grunderna inom test enligt ISTQB

 • Varför test är nödvändigt.
 • Vad är testning.
 • Sju testprinciper.
 • Grundläggande testprocess.
 • Testningens psykologi.
 • Etiska regler.

Testning genom programvarans livscykel

 • Utvecklingsmodeller för programvara.
 • Testnivåer.
 • Testtyper.
 • Underhållstestning.

Statisk testning

 • Statiska tekniker och testprocessen.
 • Granskningsprocess.
 • Statisk analys med verktyg.

Dynamisk testning

 • Testutvecklingsprocessen.
 • Kategorisering av tekniker för testdesign.
 • Specifikationsbaserade tekniker (black-box).
 • Strukturbaserade tekniker (white-box).
 • Erfarenhetsbaserade tekniker.
 • Välja testtekniker.

Testledning

 • Testorganisation.
 • Planering och testuppskattning.
 • Övervakning och styrning av testförloppet.
 • Konfigurationshantering.
 • Risk och testning.
 • Avvikelsehantering.

Testverktyg

 • Olika typer av testverktyg.
 • Effektivt användande av verktyg.
 • Införande av ett verktyg i en organisation.

Avslutning

 • Sammanfattning.
 • Litteraturtips.
 • Användbara länkar.

KONTAKT & BOKNING