Du är här

Kvalitets--ledning

Våra kvalitetsledare har erfarenhet från några verkligt krävande verksamhetsområden såsom fordonsindustrin, tågindustrin, flygindustrin och kärnkraftsindustrin.  

Därför känner vi oss trygga i vårt kunderbjudande: att leda och effektivisera arbetet med projektkvalitet, produktkvalitet, leverantörskvalitet och garantihantering.

VI KVALITETSSÄKRAR PROCESSER OCH SKAPAR VÄRDE

Våra kvalitetsledare kartlägger förväntningar och krav, föreslår hur du ska uppfylla dessa och säkerställer ett lyckat resultat.

Kvalitetssäkring innebär att alla beslut som rör kvalitet baseras på fakta, korrekt insamlad information och noggrann analys. 

PROCESS -› PRODUKT -› VÄRDE!

En process är när aktiviteter samverkar och omvandlar resurser till produkter. Produkterna skapar värde. Det är därför våra kvalitetsledare fokuserar på processer. Vi mäter, analyserar och förbättrar era processer och hjälper er att öka det skapade värdet. 

Vi tror på samarbete mellan medarbetare, kund och leverantör och att delaktigheten bidrar till förbättrad kvalitet. Kvalitetssäkring skapas genom en samverkan av ansvar, möjligheter att påverka och - förstås - stimulerande arbetsuppgifter.

Många av våra kunder har ett ökande behov av specialistkompetens. Vi har därför valt att utveckla, utbilda och fördjupa specialistkompetens inom:

  • Kvalitetsledning
  • Säkerhetsredovisning, SAR
  • Kravhantering
  • Verifiering och validering
  • Konfigurationsledning
  • Dokumentation och utbildning

VÅR BRANSCHERFARENHET GER TRYGGHET OCH INNOVATIONSKRAFT

Vi delar gärna med oss av vår breda erfarenhet från olika branscher, så ring oss när du behöver hjälp med att starta, definiera, planera, organisera, leda och avsluta projekt.  

HÖGA KRAV OCH HÖG KOMPETENS - INFOTIVS VARDAG

På Infotiv är vi vana vid att våra kunder ställer höga krav på vår förmåga att utveckla avancerad teknik, göra rätt prioriteringar och att kunna leverera om och om igen. Detta är en självklar del av vardagen för en "Infotivare".

Just "Infotivaren" – vår medarbetare – är vår viktigaste resurs. Tekniskt kunnande, ledarskap, kommunikation, resultat och effekter i närmiljön är faktorer vi värderar mycket högt.

Vi vill motivera och aktivera varandra och därmed inspirera till engagemang som driver oss att uppfylla våra fyra enkla ledord:   

  • Professionalism
  • Enkelhet
  • Förtroende 
  • Utveckling