Tillsammans utvecklar vi framtidens fordon

Det känns helt naturligt för ett ledande svenskt ingenjörsföretag som Infotiv att arbeta med samtliga aktörer i den Svenska fordonsindustrin. Vår samlade kompetens på fordonsområrdet har nu tagit oss hela vägen till Kina, där världens största bilmarknad finns idag. Det är vi mycket stolta över.

Stora utmaningar för framtidens transportsystem

En av fordonsbranschens största utmaningar är att minska beroendet av fossila bränslen och samtidigt ta hänsyn till kundernas olika behov i en allt hårdare konkurrens. Enorma resurser investeras för att ställa om till ett transportsystem som är långsiktigt hållbart. Infotiv arbetar i ett stort antal projekt för att skapa en bättre miljö. Vi deltar aktivt i branschens utveckling genom forskningssamverkan, omvärldsbevakning och egen utveckling av nyttoskapande applikationer. Vi följer självklart de senaste trenderna och tar gärna innovativa beslut.

Netgroup Engineering AB

Infotiv är delägare i NetGroup Engineering AB som är en av norra Europas största leverantörer av ingenjörstjänster till fordonsindustrin. NetGroup levererar specialistkonsulter och projekt inom ett fordons alla viktiga teknikområden.

Så bemannar vi våra projekt

Våra projektledare leder och koordinerar projekt, och gör utredningar och analyser.

Våra kvalitetsledare leder och effektiviserar arbete med projektkvalitet, produktkvalitet, leverantörskvalitet och garantihantering.

Våra metod- och diagnosingenjörer tar fram kvalitetssäkrade reparations- och servicemetoder, samt strategier för felsökning och verifiering.

Våra utvecklingsingenjörer har kunskap inom elsystem och inbyggda system för bränsle, hybrid- och elfordon. Vi besitter även unik kunskap inom standarden för funktionssäkerhet i el- och elektroniksystem: ISO 26262 Road Vehicles – Functional Safety.

Våra testingenjörer visar hur du bäst designar din produkt så att hård- och mjukvarufunktioner blir lätta att verifiera. Vi hjälper dig med automatiserade tester, modellbaserad verifiering (HIL/MIL/SIL) och machine vision-teknik (kamerabaserad testning).

Våra teknikinformatörer och illustratörer skapar illustrationer, animeringar, serviceinformation, tekniskt utbildningsmaterial, e-learning, samt hjälper dig med märkning och förpackning av dina produkter.  

Du kan läsa mer om våra tjänster och hur vi jobbar här. 

Våra case inom Fordon