Energi för en ljusare framtid

Om man skall peka ut någon bransch som extra viktig i vår tid, så är det energibranschen. Att låta de bästa tekniska lösningarna bli svaren på världens ökande energibehov är faktiskt samma sak som att ta vår gemensamma miljösituation på yttersta allvar. Och att finnas i den tekniska frontlinjen känns helt naturligt för oss på Infotiv - även på energiområdet.

Ett hållbart system kräver innovativ energiteknik

Att vårt energisystem behöver förnyas och bli mer robust är det idag inte många som tvivlar på. De globala utsläppen av koldioxid måste reduceras om vi ska kunna bromsa och hantera klimatförändringarna. Kraven från medborgare och politiker på effektiva energisystem höjer ribban för hela energimarknaden och tvingar såväl stater som privata aktörer att göra stora investeringar i ny energiteknik, såväl i Sverige som i resten av världen. Utvecklingen går fort nu!

Vårt erbjudande

Vårt erbjudande inom den energitekniska branschen innefattar många olika kompetensområden. Vi ser det som en stor affärsnytta att kunna erbjuda och återanvända lösningar, erfarenheter, metoder, tekniker och arbetssätt mellan olika branscher. Ett av de områden vi följer med särskilt stort intresse är fordonsindustrins samarbete med eldistributörer för att ta fram konkurrenskraftiga eldrivna fordon. Här möts två branscher som vi är starkt involverade i och känner stort ansvar för.

Vi har idag kunder inom bland annat energiproduktion, processindustri, produktutveckling av energismarta lösningar mm, där vi erbjuder:

 • Projektledning
 • Kvalitetsledning
 • Projektplanering
 • Projektkoordinering
 • Säkerhetsredovisning, SAR
 • Utredningar, analyser och förstudier
 • Konstruktionsledning
 • Kravhantering
 • Verifiering- och validering
 • Konfigurationsledning
 • Dokumentation och utbildning

Du kan läsa mer om vårt erbjudande och få mer information om respektive roll under Tjänster.

NetGroup Energy Sweden

Infotiv är en av initiativtagarna till NetGroup Energy Sweden AB som har ambitionen att bli den största leverantören av tekniska specialistkonsulter och projekt till den svenska energisektorn.

Vi är certifierade

NetGroup Energy Sweden är även certifierade enligt Sellihca kvalificeringssystem och är därmed godkända leverantörer till energisektorn inom Sverige.

Våra Case inom Energi