Du är här

Utveckling mjukvara

Mycket av utvecklingen och funktionstillväxten i våra datorer, handhållna enheter, bilar och hem sker genom mjukvara. Mjukvara påverkar därför oss alla i vardagen på ett allt mer påtagligt sätt. 

Det ökande behovet av snabb funktionstillväxt, ett agilt arbetssätt samt en önskan om att snabbt nå ut med nya erbjudanden, har gjort att en större del av produktutvecklingen idag sker i programkoden istället för på hårdvarusidan.

Om man som sluttillverkare snabbt vill kunna anpassa och förändra sin produkt kräver det att man har ett mycket starkt grepp om mjukvaruutvecklingen. Man behöver arbeta med tekniker som gör utvecklingen snabbare och tekniken smidig att återanvända samt lätt att testa. Detta är en förutsättning för att klara av marknadens hårda krav på ständig förnyelse.

Mjukvaran ger också en unik möjlighet att sätta sin egen prägel på hur produkten upplevs av slutkunden och med hjälp av den kan man bibehålla samma DNA genom sina olika produkter.

Idag är en stor del av utvecklingen modellbaserad och största delen av utprovningen utförs oftast även den i simulerade miljöer, baserade på de modeller man tagit fram.

Vi på Infotiv har under många år hjälpt våra kunder med utveckling av mjukvara. Vi inför de hjälpmedel och arbetssätt som är nödvändiga för att framgångsrikt uppfylla kraven på kvalitet, prestanda och underhåll.

Infotiv har även ett eget utvecklingsteam in-house som utför kundbehovsanalys och tar fram prototyper.

Vi erbjuder tjänster inom:

  • Inbyggd mjukvara (C, C++, Java, Assembler, Perl)
  • Kravställning av mjukvara
  • Frontend (Java, HTML, Qt, C#)
  • Embedded Linux
  • Modellbaserad utveckling och kodgenerering (Matlab/Simulink, TargetLink)
  • Interaktionsdesign och applikationsutveckling (Android/iOS)
  • Prototypdesign och konceptutveckling