Du är här

Utveckling av testsystem

Inom många branscher finns ett behov av att testa funktionalitet utan tillgång till ett fullständigt målsystem. Det blir också allt vanligare att test utförs tidigt i projekten. Samtidigt måste utvecklingstider ofta kortas.

Infotivs testsystemutvecklare har lång erfarenhet av test- och mätsystem från branscher såsom telekom, fordon samt kraftproduktion. Vi kan leverera utrustning som används för produktionstest eller för test i en produkts utvecklingsfas. Till exempel levererar vi HIL-utrustningar (Hardware-in-the-Loop) till bland annat fordonsindustrin.

Testsystemen används till exempel för funktionstest av inbyggda system, eller för mätning av storheter som en åtgärd för kvalitetssäkring under tillverkningen av produkter.

Om du behöver ett nyckelfärdigt system, eller kanske förstärka ditt testteam med relevant kompetens för egen utveckling av testsystem, så löser vi det också. Vi använder kostnadseffektiv modulär maskinvara och komponenter från de största leverantörerna samt standardiserade konstruktioner i både hård- och mjukvara.

Specialister på HMI-test

HMI står för Human Machine Interface och används som ett gränssnitt mellan människa och maskin. Det används oftast i industrisammanhang och skapas med hjälp av olika typer av mjukvara. Vi har specialiserat oss på HMI-test och utvecklat egna metoder och verktyg baserat på machine vision-teknik.

Vid helhetsåtaganden anpassar vi självklart systemen efter era specifika behov, och driftsätter och utbildar personal på plats.

 

Case inom testsystem