Du är här

Utbildningsmaterial

För att en utbildning ska få maximalt genomslag hos användaren ska den vara meningsfull, minnesvärd, motiverande och ha mätbara mål. På Infotiv åstadkommer vi detta genom att sätta saker i sammanhang.

Teori blir lättare att förstå om den presenteras i form av verkliga scenarier och situationer som du känner igen dig i. Information blir lättare att ta till sig om text och bild kopplas tätt till varandra. Praktiskt handhavande förklaras tydligast genom animeringar eller filmsekvenser. För att övningar ska kännas relevanta ska de kopplas till dina verkliga arbetsuppgifter. Och med förklarande feedback maximeras inlärningen, även när du inte väljer rätt svarsalternativ.

Svårare än så är det inte. Inte lättare heller.

E-learnings, animeringar och hjälpvideor

Infotiv gör utbildningsmaterial i det format du vill ha och som bäst lämpar sig för din målgrupp och det du vill lära ut. Med animeringar och hjälpvideor lär vi dina kunder använda produkter, jobba i programvaror och arbeta på rätt sätt. 

 

Case inom e-learning