Teknik­information

Produktinformation är en del av produktupplevelsen. Med bra information i rätt ögonblick ökar användarens förståelse och användarfel minimeras. När en produkt används rätt minskar kostnaden för support och reklamationer. Dessutom ökar chansen att kunden handlar igen.
 

Key facts

Lottie file

ISO 9001 OCH 14001-CERTIFIERADE

TEAM AV SENIORA OCH JUNIORA KONSULTER

FINNS I GÖTEBORG, MALMÖ, SÖDERTÄLJE

KONSULTER PÅ PLATS

ERBJUDER UTBILDNINGAR

LÅNG ERFARENHET OCH SPETSKOMPETENS

asdf

Informations­analys 

Bra teknikinformation börjar med frågorna vad, hur och vem? Vi hjälper dig att få överblick över din målgrupp, tekniken och komplexiteten. Från ax till limpa – från underlag till publicering. 

Vilket är ert nästa steg mot visionen att era kunder använder era produkter med minimalt behov av utbildning och support? Var står ni idag? Och var vill ni vara? 

Får era användare rätt information i rätt situation? Vilka processer finns på plats och vilka system och verktyg passar bäst för just era förutsättningar?  

Vi hjälper er med helheten. Vi identifierar rätt verktyg och metoder för just er, så att det blir möjligt att målgrupps och situationsanpassa informationen.  

På Infotiv arbetar vi med effektiva processer och med tydlig roll- och ansvarsfördelning. Det ni står inför har vi gjort många gånger tidigare – alltid med nöjda kunder som slutresultat. 

Artificiell bild. Flera halvtransparenta ytor som ska påminna om monitorytor. På dessa visas någon form av UX. Ovanför allt ett moln. Från ytorna går böjda pilar upp till molnet.

Förbättrad informations­hantering med cCMS

Vad som är rätt systemstöd för produktion av teknisk information beror på många faktorer, bland annat:

 • antal produkter och varianter av produkter
 • målgrupper och behov av översättning 
 • behov av flexibilitet och kompetens.

Vad är cCMS?

För produktion av teknisk information använder man ofta olika typer av cCMS (component Content Management System). Ett cCMS gör informationshanteringen enklare genom att du i ett och samma system får möjlighet att:

 • strukturera
 • organisera
 • producera
 • redigera
 • lagra 
 • publicera

Det finns många olika cCMS, alla med olika egenskaper och funktionalitet. Syftet är dock samma: att skapa och hantera teknisk information digitalt för att snabbt och kvalitetssäkert kunna skapa nya publikationer i nya varianter och på olika språk. 

Vi hittar rätt lösning för er

Infotiv har lång erfarenhet av att arbeta med teknisk information i olika typer av system, från underlag till publicering. Såväl när det gäller komplexa uppsättningar av integrerade cCMS till enklare manuella flöden med fristående texteditorer och layoutprogram.

Vi hjälper dig att ta reda på vad som är bäst i ditt företag. Det finns många olika lösningar på marknaden och alla behov är unika. Tillsammans hittar vi en väl anpassad och kostnadseffektiv lösning som passar perfekt för just era behov.

Man och kvinna står i mötesrum och tittar på en ipad

Utbildnings­material som fungerar

För en optimal inlärningseffekt hjälper vi dig att skapa material och innehåll som är:

 • förankrat i verkliga arbetsuppgifter
 • scenarie- och situationsbaserat 
 • engagerande, meningsfullt och motiverande för målgruppen
 • förpackat i ett format anpassat för målgrupp och situation
 • interaktivt
 • baserat på bilder, animationer och film
 • gjort för att maximera inlärningen genom olika moment för återkoppling. Då kan du mäta kunskapsinhämtningen och hitta kunskapsbrister. 
asdf

Visualisering

Att förmedla tydliga budskap genom visualisering är en konst och ett hantverk som vi på Infotiv är stolta över att kunna erbjuda till våra kunder. 

Våra illustratörer och animatörer har lång erfarenhet och bred kompetens och skapar dagligen alster som imponerar. 

Bilddriven information har flera fördelar. Dels går inhämtningen av kunskap snabbar och dels minskar behoven av översättning. 

Våra illustratörer arbetar med bland annat: 

 • fotografier
 • illustrationer 
 • 3D-modeller  
 • rörligt material som t ex film och animationer. 

Vilket format man väljer beror på budskapet som ska förmedlas.

En bild som med illustrationer visar begreppet felsökning och reparation

Diagnos, felsökning och reparation

Våra ingenjörer hjälper er att utveckla effektiva strategier, metoder och verktyg för diagnos, felsökning och reparation av era produkter inom såväl mjukvara, hårdvara och mekanik. 

Vi ser även till att er support- och servicepersonal snabbt och effektivt kan tyda diagnostiksystem och felkoder för att kunna utföra rätt åtgärder.

Händer som lagts ovanpå varandra, såsom när man vill bilda en grupp eller ett team. I bagrunden ser man ett mansansikte, en man med mörkt hår och lätt skäggväxt.

VARMT HJÄRTA, SKARP HJÄRNA 

Internt så pratar vi om konsulter som drivs av det varma hjärtat och levererar med hjälp av den skarpa hjärnan. Vi gillar starkt idén med att vi alla jobbar ingår i samma team av smarta individer som hjälper och stöttar varandra. Det tillämpar vi även inom vår grupp av konstruktörer och uppdragsledare.

Ett personalfoto på Cecilia Idén

Kontakta Cecilia!

Cecilia älskar att prata smarta upplägg för att skapa bra produktinformation och bra informationsflöden. Slå en pling eller skicka ett mail så hjälper hon dig mer än gärna!

Tel: +46 73 351 39 50
E-post: cecilia.iden@infotiv.se

Du kan även fylla i formuläret, så kontaktar vi dig så snart som möjligt.