Du är här

Systemsäkerhet & Diagnostik

Idag skulle vår vardag inte fungera utan säkra och tillgängliga elektroniksystem. Vi tar dem för givet och blir allt mer beroende av dem. De finns till exempel i fordon, trafiksystem, energiproduktion och kommunikationssystem. Även våra produktions- och tillverkningssystem styrs i allt högre grad av elektronikbaserade system. Kraven på tillgänglighet och säkerhet ökar ständigt för dessa IT-system.

It-system för en säker framtid

Hög produktivitet, låg kostnad och snabb leverans räcker inte längre för att urskilja sig från konkurrenterna; det är snarare grundläggande krav på alla tillverkare av elektronikbaserade system. För att leva upp till de högt ställda kraven krävs robusta, säkra och tillförlitliga system.

IT-säkerhet och diagnostik är två starkt förknippade kompetensområden. Diagnostik och felhantering är nödvändiga moment för att kunna upptäcka och hantera fel innan det påverkar systemets säkerhet och tillgänglighet.

Vi på Infotiv erbjuder expertkompetens inom IT-säkerhet och diagnostik i alla faser av produktutvecklingen – från konceptfas, systemutvecklingsfas och hårdvarukonstruktion till mjukvarukonstruktion, verifiering och validering samt granskning och utvärdering.

Experter på It-säkerhet och ISO 26262

När det gäller systemsäkerhet har vi hög kompetens och expertis kring ISO 26262. Vi deltar aktivt i standardiseringsarbetet och är stolta över att representera Sverige i den internationella standardiseringskommittén.

Vi erbjuder tjänster inom:

  • Utbildningar och workshops inom ISO 26262 på ingenjörs-och ledningsnivå
  • Projektledning inom systemsäkerhet
  • Granskning med avseende på ISO 26262
  • Systemsäkerhetsutvärdering med avseende på ISO 26262
  • Tekniksäkerhet gällande process, system, mjuk-och hårdvaruutveckling
  • Kodgranskning
  • Diagnostik, kommunikation och standarder
  • Systemering av diagnostikfunktioner och tjänster

Case inom It-säkerhet & Diagnostik