Du är här

System--konstruktion & Elarkitektur

I takt med att komplexiteten i dagens elektronikbaserade system ökar, ställs allt högre krav på noggrant förarbete på systemnivå. Genom att beakta alla krav – såväl funktionella som icke funktionella – redan i systemeringsarbetet, skapas förutsättningar för att uppnå rätt funktionalitet från början. Det minskar också risken för att man ska behöva konstruera om.

Vi på Infotiv har lång erfarenhet av arbete inom systemering och kravställning på inbyggda system inom teknikintensiva branscher.

Systemkonstruktion med fokus på fordonsindustrin

Det område vi rör oss smidigast inom är en av de mest komplexa branscherna, nämligen fordonsindustrin. Vår erfarenhet och kompetens ger oss oss förutsättningar att med djup expertis hjälpa såväl stora som små kunder i en av produktutvecklingens viktigaste faser: systemkonstruktionsfasen.

Vi erbjuder tjänster inom:

  • Elarkitektur, till exempel funktionspartionering och logisk partitionering
  • Nätverks-och kommunikationslösningar, till exempel CAN, LIN, MOST, FlexRay, Ethernet, WiFi, Bluetooth
  • Kravhantering
  • Konceptutveckling
  • Systemsäkerhetskravställning och analys
  • HMI