Du är här

Teknisk projektledning

Vi på Infotiv leder och koordinerar tekniska projekt, samt gör utredningar och analyser inom fordonsindustrin och energisektorn. Vår vision är att bidra till en effektivare projektkultur. Vi lägger därför stort fokus på ledarskap, kommunikation, resultat och effekter i närmiljön. 

RÄTT FRÅN BÖRJAN, RÄTT TILL SLUT!

Vi hjälper dig att skapa förutsättningar så att rätt projekt startar med rätt förutsättningar, vilket gör att du lyckas med arbetet att planera, styra och avsluta dina projekt. Vilken projektmodell du följer är mindre viktigt – det viktiga är att du följer den!

TEKNIK, LEDARSKAP OCH ORGANISATION

Vi är övertygade om att djupa insikter i såväl teknik och ledarskap som organisation är helt nödvändiga för att nå framgång i moderna teknikutvecklingsprojekt.

För att kunna utveckla och konstruera teknik krävs förstås gedigen teknikkunskap från ett eller flera domänområden. 

För att kunna driva utvecklingsarbetet krävs insikter, förmågor och erfarenhet av ledarskapets alla aspekter, såväl hårda som mjuka.

För att kunna skapa en effektiv produktutveckling krävs insikt i och förståelse för hur man bäst samverkar och samarbetar tvärfunktionellt inom en hel organisation. 

Allt detta har vi på Infotiv gjort till vår sak. Genom att förstå och behärska dessa tre ben inom projektledningen blir vi trygga. Och vår trygghet blir också din trygghet.

INTERNATIONELL ERFARENHET

Projektledning är spännande och utmanande. Olika organisationer med olika arbetssätt ska jobba tillsammans för att nå högt uppsatta mål. Sådant kräver ordning och reda, god kommunikation, gott ledarskap och givetvis ödmjukhet inför andra kulturer. Våra tekniska projektledare har stor vana av att arbeta i internationella projekt, där teammedlemmarna är spridda runt hela världen. 

VÅR BRANSCHERFARENHET GER TRYGGHET OCH INNOVATIONSKRAFT

Vi delar gärna med oss av vår breda erfarenhet från olika branscher, så ring oss när du behöver hjälp med att starta, definiera, planera, organisera, leda och avsluta projekt.  

CERTIFIERADE PROJEKTLEDARE MED HÖG TEKNISK KOMPETENS

Vi har flera medarbetare som är internationellt certifierade projektledare via PMI och IPMA. Våra projektledare har stor erfarenhet av såväl traditionellt som agilt projektarbete.

Många av våra kunder har ett ökande behov av specialistkompetens. Vi har därför valt att utveckla, utbilda och fördjupa specialistkompetens inom:

 • Teknisk projektledning
 • Business analys
 • Projektplanering
 • Projektkoordinering
 • Ekonomistyrning/uppföljning 
 • Utredningar, analyser och förstudier
 • Konstruktionsledning
 • Riskhantering

HÖGA KRAV OCH HÖG KOMPETENS - INFOTIVS VARDAG

På Infotiv är vi vana vid att våra kunder ställer höga krav på vår förmåga att utveckla avancerad teknik, göra rätt prioriteringar och att kunna leverera om och om igen. Detta är en självklar del av vardagen för en "Infotivare".

Just "Infotivaren" – vår medarbetare – är vår viktigaste resurs. Tekniskt kunnande, ledarskap, kommunikation, resultat och effekter i närmiljön är faktorer vi värderar mycket högt.  

Vi vill motivera och aktivera varandra och därmed inspirera till engagemang som driver oss att uppfylla våra fyra enkla ledord:  

 • Professionalism
 • Enkelhet
 • Förtroende 
 • Utveckling