Du är här

ISTQB - kurs i mjukvarutest

Infotiv är ackrediterad arrangör av kurser i ISTQB. Infotivs kurs ger dig grundläggande förståelse för programvarutestning och förbereder dig för certifieringen.


Nästa kurstillfälle

 • Anmäl ditt intresse redan nu nu, nästa kurstillfälle är under planering.
 • Anmälan till Tomas Sjögren på tomas.sjogren@infotiv.se eller telefon +46 733 51 39 66. 

Är du på något sätt involverad i programvaruutveckling och programvarutestning? Då tillhör du målgruppen för vår ISTQB-kurs. Kanske har du en roll som testare, testanalytiker, testingenjörer, testkonsulter, testledare, acceptanstestare och programvaruutvecklare.

Certifiering på grundnivå är också användbar för dig som vill ha en grundläggande baskunskap om programvarutestning, till exempel projektledare, kvalitetsansvariga, systemansvariga, utvecklingsansvariga, IT-chefer, produkt- och marknadsanalytiker samt chefskonsulter.

Att vara certifierad testare på grundnivå i programvarutestning innebär också att du kan fortsätta till högre certifieringsnivåer inom programvarutestområdet.

I kursen får du lära dig att:

 • tillämpa generella principer och processer för test av programvara och grundläggande testprocesser 
 • implementera testnivåer och typer på olika utvecklingsmodeller 
 • statisk testning med korrekta roller, ansvarsområden och verktyg 
 • hantera tester med planering, uppskattning och övervakning

KURSLÄNGD

2,5 dagar

SPRÅK

Svenska, kursmaterialet är på svenska

PRIS

 • 14 500 SEK + kostnad för certifiering.
 • Pris exkl moms.

ANPASSAD KURS TILL ERT FÖRETAG

Önskar ni en kurs anpassad för ert företag, så erbjuder vi det. Kontakta oss för offert.

DATUM OCH PLATS

Kontakta Infotiv för planering av kurstillfällen.

DETALJERAT KURSINNEHÅLL

Grunderna inom test

 • Varför test är nödvändigt.
 • Vad är testning.
 • Sju testprinciper.
 • Grundläggande testprocess.
 • Testningens psykologi.
 • Etiska regler.

Testning genom programvarans livscykel

 • Utvecklingsmodeller för programvara.
 • Testnivåer.
 • Testtyper.
 • Underhållstestning.

Statisk testning

 • Statiska tekniker och testprocessen.
 • Granskningsprocess.
 • Statisk analys med verktyg.

Dynamisk testning

 • Testutvecklingsprocessen.
 • Kategorisering av tekniker för testdesign.
 • Specifikationsbaserade tekniker (black-box).
 • Strukturbaserade tekniker (white-box).
 • Erfarenhetsbaserade tekniker.
 • Välja testtekniker.

Testledning

 • Testorganisation.
 • Planering och testuppskattning.
 • Övervakning och styrning av testförloppet.
 • Konfigurationshantering.
 • Risk och testning.
 • Avvikelsehantering.

Testverktyg

 • Olika typer av testverktyg.
 • Effektivt användande av verktyg.
 • Införande av ett verktyg i en organisation.

Avslutning

 • Sammanfattning.
 • Litteraturtips.
 • Användbara länkar.

KONTAKT & BOKNING