Stark tillväxt för Infotiv under 2017

Under perioden januari till september 2017 omsatte Infotiv AB i Sverige 142 547 000 SEK, vilket är en ökning med 18,9 procent. Resultatet blev 8 542 000 SEK, vilket ger en rörelsemarginal om 6 procent. Under tredje kvartalet – som innehåller semesterperioden – var tillväxten 25,1 procent och marginalen 5,3 procent.

Investeringar i nya system belastar resultatet under 2017, men gör verksamheten mer effektiv och skapar en mer stimulerande arbetsmiljö. Efterfrågan på Infotivs tjänster och kunnande är generellt fortsatt mycket stark. 

Många kunder önskar investera i nya verktyg som ökar förmågan att utveckla mer komplexa produkter med hög kvalitet. Här är Infotiv väl positionerat och vi tror på en fortsatt stark tillväxt av projektaffärer, utbildningar och leverans av kompletta system för avancerad produktutveckling. Exempelvis har Infotiv i perioden levererat fem HIL-testsystem.

Infotiv

Share this page