Du är här

Rekord! Infotiv bryter 200-miljoners-vallen

Under helåret 2017 (jan-dec) omsatte Infotiv AB i Sverige 200 966 000 SEK, vilket är en ökning med 20 procent. 

Resultatet blev 14 286 000 SEK, vilket ger en rörelsemarginal om 7,1 procent. Omsättningen överträffade budget men resultatet blev lägre beroende på främst en svag inledning av 2017. 

2017 innehöll två färre debiterbara dagar jämfört med 2016 vilket påverkar främst resultatet men också ökar känsligheten för lägre beläggning. 

Investeringar i nya system belastar resultatet under 2017, men gör verksamheten mer effektiv och skapar en mer stimulerande arbetsmiljö. 

Efterfrågan på Infotivs tjänster och kunnande är generellt fortsatt mycket stark i alla branscher och särskilt fordonsindustrin. Energisektorn har under 2017 återhämtat sig och affärsvolymen växer igen.

Många kunder önskar investera i nya verktyg som ökar förmågan att utveckla mer komplexa produkter med hög kvalitet. Här är Infotiv väl positionerat och vi tror på en fortsatt stark tillväxt av projektaffärer, utbildningar och leverans av kompletta system för avancerad produktutveckling.

Vi i Infotivs ledning är väldigt glada för ett bra resultat 2017 och tackar alla medarbetare, leverantörer och kunder för en fantastisk insats. Vi ser fram emot ett spännande 2018 tillsammans.

Share this page