Du är här

Om oss

Infotiv bildades 1998 och har i dagsläget 220 anställda.

AFFÄRSIDÉ, VISION OCH SIGNUM

Infotiv förnyar och förstärker organisationer. Vi erbjuder konsulter, lösningar och verktyg som hjälper våra kunder att med framgång utveckla och sälja sina produkter. Våra åtaganden kännetecknas av hög servicekänsla, snabbhet och leveransprecision.

Vår vision är att uppnå världsklass och bli en förebild för våra konkurrenter och kunder. Varje anställd ska känna en stolthet över att arbeta på Infotiv och betrakta oss som sitt förstahandsval på arbetsmarknaden.

INSTANT INNOVATION

Infotiv hjälper kunder att snabba upp sin utvecklings- och innovationsprocess. Detta gör vi genom att utveckla kompetens, metoder och verktyg som gör det enklare och snabbare för kunder att nå sina mål. 

Infotiv utvecklar egen teknologi och skräddarsydda utbildningar så att teknik och människor kan utvecklas snabbare. 

INFOTIV – STOLT MEDLEM I NETGROUP ENGINEERING AB

Infotiv är delägare i NetGroup Engineering AB, som är en samarbetsorgansation för en mängd bolag inom olika teknikområden. Tanken är att tillsammans kunna leverera mycket komplexa och omfattande lösningar inom teknikområdet. Efter många års samverkan kan vi konstatera att modellen fungerar. Idag har vi Sveriges största köpare av tekniklösningar bland våra kunder. 

NetGroup är med över 1000 konsulter ett av norra Europas största fordonskonsultbolag och är en ledande leverantör av produktutvecklingstjänster till svensk fordonsindustri.

Genom NetGroup levererar Infotiv och övriga ägarbolag konsulter på plats samt genomför ett stort antal projekt på eget kontor. NetGroup har också flera projektlokaler med datalina till våra stora kunder.