Du är här

Nykundsrekord - Infotiv Öst välkomnar sex nya kunderDe två senaste månaderna har Infotiv Öst haft rekordmånga nyförvärv på kundsidan. Med detta kan konstateras att strategin att hitta nya, utmanande typer av uppdrag verkligen börjar bära frukt.

Infotiv har en långsiktig målsättning att hitta uppdrag hos kunder inom nya områden, främst i Stockholm. Detta för att bredda verksamheten ytterligare. Trots att de nya kunderna ryms inom det invanda verksamhetsområdet dokumentation så innebär uppdragen mycket nytt. Förutom nya områden inom produktinformation ger dessa nya kunder Infotiv möjlighet att jobba med annan typ av dokumentation, såsom anbudsdokumentation och leveransdokumentation.

– Vi märker att vårt kunnande är gångbart även på platser där vi normalt inte jobbar. Det är kul att se att den kompetens vi har är så bred. Det ger energi, säger Erik Sundström, site manager på Infotiv Öst.

Sex nya kunder och arbete i nya branscher, hur känns det som site manager?

– Det är alltid roligt med nya kunder och nya intressanta uppdrag. Anbuden vi ska arbeta med handlar om tågindustrin. Där har vi inte varit inblandade på ganska lång tid. Två av de andra uppdragen handlar om mjukvaruproducerande företag i Stockholm, vilket också är helt nytt.

Share this page