Esab väljer Infotivs testsystem ännu en gång

ESAB och Infotiv har under många år haft ett nära samarbete. Nu har Infotiv än en gång fått förtroende att visa vad vi kan inom testautomatisering och kvalitetssäkring.

Dels ska vi leverera två HIL-testsystem där ECU-integration och testramverk ingår. Dels ska vi kvalitetssäkra mjukvaruprocessen, något som omfattar teststrategi, testmetoder, kravanalys och manuell testning av systemet. 

Den automatiserade regressionstestningen i mjukvaruutvecklingen innebär att man får snabbare återkoppling för varje kodändring eller tillägg av funktioner. Då ökar kvalitén på koden och man kan fokusera mer på kundens upplevelse inom exempelvis handhavande eller interaktion människa-maskin.

Behöver du också hjälp med att lösa dina utmaningar inom testning? Varmt välkommen att kontakta konsultchef Magnus de Canésie på telefon +46 76 651 11 33 eller e-post magnus.de.canesie@infotiv.se.

Det härliga teamet på bilden är, från vänster till höger: 

  • Tommy Jansson, Design Lead Test Solutions
  • Mats Jonsson, Test Developer
  • Martin Karsberg, Software Test Expert
  • Vincent Adler, Test Developer
asdf