Du är här

Nya utsläppsmål för Infotivs bilar

Infotiv har beslutat om nya utsläppsmål för företagets pool- och tjänstebilar. År 2021 ska koldioxidutsläppen i genomsnitt vara 95 gram CO2 eller lägre för Infotivs bilflotta. Tidigare var målet högst 120 gram CO2 vid anskaffning av nya fordon. 

Snittet för Infotivs bilpark har under 2018 sjunkit från 108 gram till 100 gram och målet om 95 gram CO2 kommer att nås redan 2019. När beslutet togs våren 2018  var osäkerheten stor då mätmetoden för bilars utsläpp förändrades. Det är därför roligt att vi nu kan nå målet snabbare än väntat och överträffa det.

En utmaning för bilar som behöver laddas är bristen på laddplatser och att det krävs många olika abonnemang för att använda de laddplatser som finns. Politiken behöver jobba för fler laddpunkter och att de kan användas av alla oavsett abonnemang. Bostadsrättsföreningar verkar ha svårt att besluta om investeringar i laddpunkter, vilket försvårar laddningen av anställdas bilar vid hemmet. Politiker kan behöva lagstifta om att föreningar måste ordna laddpunkter om en medlem så önskar.

Infotiv har under många år arbetat med att kartlägga och minska sin negativa miljöpåverkan. På några år minskades företagets elförbrukning på det viset till mindre än hälften och all el är numera grön el.

Vi köper ekologiska livsmedel och väljer energisnål teknik. Där det är möjligt ersätts lysrörslampor med led lampor för att få bort kvicksilver och minska elförbrukningen.

Infotiv har också cyklar och bilar med bra miljöprestanda samt kontor nära tågstationer, vilket ger miljövänligare transporter.

Miljöfrågan och dess lösning är oerhört komplex. Ett enskilt företag kan inte själv nå bra resultat utan det måste finnas ett teamwork mellan anställda, politik och samhälle. Tempot behöver öka vilket kräver bättre planering och fokus från politiken. Eftersom många utsläppskällor av växthusgaser kommer vara tröga att avveckla behöver vi snabbt minska utsläppen där det är enkelt. 

Vill Du veta mer om Infotiv och dess miljöarbete så kontakta Alf Berndtsson, VD Infotiv AB.

Share this page