Ny ordförande i BOTI

Infotivs Erik Sundström får det prestigefyllda uppdraget som styrelseordförande i BOTI, branschorganisationen för teknikinformation. I arbetet samverkar de med företag och organisationer för att utveckla möjligheterna inom branschen. BOTI vill skapa en positiv inställning och sprida kunskap, både nationellt och internationellt.

Hur gick det till när du fick uppdraget?

– Jag har varit engagerad i BOTI sedan jag började på Infotiv för lite över tre år sedan. Sedan mars förra året har jag suttit med i styrelsen och nu när ny ordförande skulle väljas, den byts nämligen ut varje år, så kom frågan om jag skulle vara intresserad av posten.

Fanns det några tvivel från ditt håll?

– Nej, jag funderade först på om jag skulle klara av arbetsbelastningen, men eftersom jag redan sitter i styrelsen har jag ett hum om vad det handlar om. Utöver det löpande arbetet tillkommer ansvar för kallelser och agenda till styrelsemöten och att driva arbetet framåt. Det hoppas jag kunna fixa.

Vilka egenskaper tror du är viktiga i rollen som ordförande för BOTI?

– Att hålla fokus, lyfta blicken och få alla i styrelsen och därigenom organisationen att dra åt samma håll. Att kunna driva på är en viktig egenskap. Men vi har många drivna personer i styrelsen, som alltid levererar, så det är bästa tänkbara förutsättningar.

Finns det någon sakfråga du värnar om extra mycket?

– Gemensamt har vi kommit fram till att vi vill få bättre snurr på den externa kommunikationen. Vi tänker lägga fokus på att bli synligare och kommunicera ut alla bra saker vi gör.

Share this page