Maria brinner för vi-känsla och samhörighet

Maria Broberg på Infotiv är konsultchefen som värnar om den personliga kontakten med medarbetarna. Med en bakgrund i Combine, tar hon sig nu an en större organisation. Hennes vision är att växa inom det breda kompetensområde som gör Infotiv unikt på marknaden.  

Den 1 april förvärvade Infotiv den del av Combines verksamhet som rör produktutveckling. För Maria Broberg, som varit anställd som konsultchef på Combine sedan 2015, innebar det en förflyttning. Hennes ansvarsområden är dock oförändrade och rör personalfrågor, försäljning och rekrytering. 

”En välplanerad organisation” blir svaret på vad som varit hennes första intryck av Infotiv som arbetsplats.

– Det finns tydliga strukturer, processer och rutiner. Bredden här är unik. Det finns flera kompetensområden och namnet Infotiv är välrenommerat. Här finns också en bra personalpolitik, där man ser individen, säger Maria Broberg. 

En vinnande personalkultur

Att skapa och bygga upp ett förtroende gentemot kunder och konsulter är avgörande, tror Maria Broberg, och någonting hon har jobbat mycket med under sin tid på Combine. Även sådant som vid en första anblick kan tyckas vara småsaker, tex stående luncher med firman och frukost på kontoret, är viktigt.

– Personalkulturen är någonting vi tar med oss från Combine. Det är viktigt att konsulterna känner att de verkligen tillhör Infotiv och kan prata med oss om det är någonting. Vi är måna om lättillgängligheten och att ses regelbundet, också under avslappnade former, säger Maria Broberg. 

Hon ser fram emot att få växa i sin roll som konsultchef. På Infotiv ser hon potentialen i att hitta en tydligare riktning och utveckla en spetskompetens, gärna inom något personalrelaterat område.

– I en större organisation är det lättare att hitta sina för- och nackdelar och därigenom veta vad man trivs med, säger hon.

Avkoppling för återhämtning

Vid sidan av arbetet finner Maria Broberg återhämtning i det kreativa. Hon kopplar som mest av när hon får jobba med händerna i trädgården och har under våren dessutom gått en keramikkurs.

– Det har varit ett bra sätt att koppla av på. Du måste ha fullt fokus på det du drejar, annars rasar det direkt. Mitt mest avkopplande ställe är annars att sitta på bryggan hemma i Lerum, gärna i sällskap av familj och vänner.”

Share this page