Events

Här ser du vilka möjligheter du har att träffa oss på Infotiv, antingen på rekryteringsmässor eller på aktiviteter vi ordnar själva. Vill du veta mer, kontakta oss på event@infotiv.se.

27 januari    

HARM – arbetsmarknadsmässa på Lindholmen i Göteborg

7-8 februari    

CHARM – arbetsmarknadsmässa på Chalmers i Göteborg

28 februari    

Studentmingel hos Infotiv