Du är här

Infotivs chefer finslipar förhandlingsteknik

En riktigt bra affärsrelation föregås nästan alltid av riktigt bra förhandlingar. Därför har Infotivs chefer under två dagar fått finslipa sina kunskaper i förhandlingsteknik. Många kanske uppfattar ordet "förhandling" som lite negativt, men en god förhandling är tvärtom en förutsättning både för att kunna skapa och ännu viktigare för att vidmakthålla lönsamma och långa relationer. Att Infotiv har lyhörda och bra förhandlare är en del av vår affärsutveckling.

Utbildningsledare John Murray, från Murray Consulting berättar:

– En förhandling handlar inte bara om att bara träffa kunden för att förhandla priset. Förhandlingen pågår i själva verket under alla år som relationen finns. Varje interaktion mellan köpare och säljare är en del av förhandlingsspelet och det är nästan alltid fler personer och händelser involverade än man tror.

Det blev två riktiga toppendagar, med intellektuella utmaningar, många skratt, nya kunskaper och insikter.

 

Share this page